Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Apoštolské hnutie Božieho Milosrdenstva:


Kult Božieho Milosrdenstva vo formách odovzdaných prostredníctvom svätej sestry Faustíny smeruje k obnove
náboženského života v Cirkvi v duchu kresťanskej dôvery a milosrdenstva.V tomto kontexte treba chápať
aj ideu "novej kongregácie", s ktorou sa stretávame na stránkach Denníčka.

V samotnej sestre Faustíne táto Ježišova túžba postupne dozrievala a prešla istým vývojom: od prísne kontemplatívnej rehole až k hnutiu, ktoré tvoria činné kongregácie ( ženské aj mužské ), ako aj ľudia žijúci vo svete.Toto veľké, nadnáarodné spoločenstvo ľudí tvorí jednu rodinu, ktorú spája Boh v tajomstve svojho milosrdenstva, túžba odzrkadliť túto najväčšiu Božiu vlastnosť vo svojom srdci a čine, ako aj jeho slávu vo všetkých dušiach.Je to spoločenstvo ľudí, ktoré rôznym spôsobom, v závislosti od stavu a povolania ( kňazkého, rehoľného,k životu vo svete ), žije evanjeliovým ideálom dôvery a milosrdenstva, ohlasuje slovom a životom nepochopiteľné tajomstvo Božieho milosrdenstva pre svet. Tvoria ho kongregácie, spoločenstvá, bratstvá, združenia a rôzne osoby, slovom všetci, ktorí sa zapájajú do realizácie poslania svätej sestry Faustíny.
Súvisiace články : Šírenie kultu Božieho milosrdenstva
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap