Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Čo je Božie Milosrdenstvo ?

Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke...

Pápež Ján Pavol II - Citáty

"Okamžite po nástupe na Petrov stolec v Ríme, som považoval toto posolstvo ( Božieho Milosrdenstva ) ako moju špeciálnu úlohu. Božia Prozretelnosť mi to pridelila v súčasnej situácii muža, Cirkvi a sveta.Dalo by sa povedať,že práve táto situácia mi určila toto posolstvo ako cieľ pred Bohom"

—22. Novembra, 1981, Collevalenza, Taliansko

"Tí, ktorí úprimne hovoria "Ježiš,dôverujem v teba" nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách"
"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha"

—7.Júna, 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, Poťsko

"Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke... ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu ".

-Ján pavol II hovorí o svojom pontifikáte

"Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva pod Máriiným materinským a láskavým vedením ".

-Ján pavol II, 22.Júna, 1993

"Cirkev nanovo číta posolstvo o milosrdenstve, aby naozaj prinášala pokoleniu končiaceho sa tisícročia i nasledujúcim generáciám svetlo nádeje ... Je to posolstvo jasné a čitateľné pre každého "

—7.Júna, 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, Poťsko

"Zvelebujme Boha za veľké skutky, ktoré vykonal v jej ( Faustíninej ) duši. Oslavujme ho a ďakujme mu za veľké skutky, ktoré urobil, a stále robí v ľudských dušiach, ktoré vďaka jej svedectvu a posolstvu objavujú nekonečné Božie milosrdenstvo "

Ján Pavol II, počas homílie pri blahorečení sestry Faustíny, sú dokonalým zhrnutím jej úlohy v súčasnom svete.
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap