Lúce na tomto obraze znázornujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Božia vôľa:

Keď sme vstali z kľačadiel a začali odriekať formulu sľubov, zrazu Ježiš stál vedľa mňa v bielom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Povedal mi: "Udeľujem ti večnú lásku, aby tvoja čistota bola nepoškvrnená a ako dôkaz, že nikdy nebudeš pociťovať nečisté pokušenia" - Ježiš si sňal zo seba zlatý pás a prepásal ním moje bedrá. Od tej chvíle nepociťujem žiadne pokušenia proti čnosti ani v srdci, ani v mysli. Neskôr som pochopila, že je to jedna z najväčších milostí ktorú mi vyprosila Panna Mária. O túto milosť som ju prosila dlhé roky. ( Den.40 )

Utrpenia a ťažkosti na žačiatku rehoľného života mi naháňali strach a odoberali mi odvahu. Preto som sa neustále modlila aby ma Ježiš posilnil a dal mi silu svojho svätého ducha, aby som mohla splniť vo všetkom jeho svätú vôľu, lebo od začiatku som poznala a poznám svoju slabosť.....To poznanie mojej úbohosti mi dáva zároveň poznať priepasť Tvojho milosrdenstva. V mojom vnútornom živote sa pozerám jedným okom do priepasti svojej úbohosti a ničoty, ktorou som, a druhým okom sa dívam do priepasti Tvojho milosrdenstva, Bože. ( Den.56 )

Ježiš mi dal poznať, že aj keď s tým nebudem súhlasiť, aj tak sa môžem spasiť a milosti, ktoré mi udeľoval, nezmenší. Naďalej bude v dôvernej blízkosti so mnou tak, že aj keď nebudem súhlasiť s obetou,
Božia štedrosť sa nezmenší.Pán mi dal poznať, že celé tajomstvo závisí odo mňa....Cítim, že Boh čaká na moje slovo, na môj súhlas. V tom sa môj duch pohrúžil v Pánovi a povedala som: " Rob so mnou, čo sa Ti páči, poddávam sa Tvojej vôli. Tvoja svätá vôľa je od dnešného dňa mojim pokrmom. Budem verná Tvojim požiadavkáam s pomocou Tvojej milosti. Rob so mnou, čo sa Ti páči. Pokorne Ťa prosím, ó, Pane, buď so mnou v každej chvíli môjho života." ( Den.136 )


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap