Lúce na tomto obraze znázornujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Božie príkazy:

Ježiš mi povedal, že tieto exercície budú trochu iné ako predchádzajúce.
"Budeš sa usilovať o hlboký pokoj v prebývaní so mnou.čo sa toho týka, zbavím ťa každej neistoty.Viem,
že teraz, keď s tebou hovorím, si pokojná, ale vo chvíli, keď prestanem hovoriť,začneš vyhľadávať pochybnosti.
Vedz však o tom, že tak upevním tvoju dušu,že aj keby si sa chcela znepokojovať, nebude to v tvojej moci.
Ako dôkaz, že hovorím k tebe ja,pôjdeš na druhý deň exercícií na spoveď k tomu kňazovi, ktorý vedie exercície
-pôjdeš za ním hneď, ako sa skončí konsiderácia.Povedz mu o svojich obavách, ktoré máš vo vzťahu ku mne.Ja ti
odpoviem jeho ústami a vtedy sa tvoje obavy stratia.V týchto exercíciách zachovaj také prísne mlčanie, ako
keby nič okolo teba neexistovalo.Hovoriť budeš iba so mnou a so spovedníkom.Predstavených budeš prosiť
iba o pokánie" ( Den.169 )

Dnes mi Ježiš povedal:
"Túžim, aby si hlbšie poznala moju lásku, ktorou horí moje srdce k dušiam.Pochopíš to,keď budeš rozjímať
o mojom umučení.Vzývaj moje milosrdenstvo pre hriešnikov.Túžim po ich spáse.Ak sa so skrúšeným srdcom
a s vierou pomodlíš za nejakého hriešnika nasledujúcu modlidbu, dám mu milosť obrátenia.Modlidba znie:Ó, Krv a Voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Ježišovho Srdca - dôverujem v Teba."

Na druhý deň po sv. prijímaní som počula hlas:
"Dcéra moja,dívaj sa do priepasti môjho milosrdenstva a vzdávaj môjmu milosrdenstvu chválu a česť.Urob to
takto - vezmi všetkých hriešnikov celého sveta a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva.Túžim sa dávať
dušiam, túžim po dušiach dcéra moja. V deň môjho sviatku - na sviatok Milosrdenstva, prejdeš celý svet a budeš
privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva.Ja ich vyliečim a posilním." ( Den.206 )

Zelený štvrtok 1934.Ježiš mi povedal:
"Túžim, aby si sa obetovala za hriešnikov, zvlášť za tie duše, ktoré stratili nádej v Božie milosrdenstvo."
( Den.308 )


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap