Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Cirkev:

Prvou vlastnosťou, ktorú mi dal Pán poznať , je jeho svätosť. Táto svätosť je taká veľká, že sa pred ňou trasú všetky sily a mocnosti. Čistí duchovia si zakrývajú tvár, sú ponorení v ustavičnej adorácii a vyjadrujú úctu jediným slovom : " Svätý ... " Božia svätosť je vyliata na Božiu Cirkev a na každú v nej žijúcu dušu - nie však v rovnakom stupni. Sú duše skrz-naskrz preniknuté Bohom a sú aj duše ledva žijúce.
Druhou vlastnosťou, ktorú mi dal Pán poznať, je jeho spravodlivosť. Jehospravodlivosť je taká veľká a prenikavá, že siaha do hĺbky podstaty vecí, všetko pred ním stojí v obnaženej pravde a nič by nemohlo obstáť.
Treťou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. ( Pozri tiež : Obraz milosrdného Ježiša )
Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom. Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznám vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Poznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia. ( Den.180 )

Ó Božia Cirkev, ty si najlepšou matkou, len ty dokážeš vychovávať a umožňuješ duši rásť. Ó, akú veľkú lásku a úctu mám voči Cirkvi - najlepšej matke. ( Den.197 )
Takmer každá slávnosť v Cirkvi mi umožňuje hlbšie poznať Boha a dáva mi zvláštnu milosť. Preto sa na každú slávnosť pripravujem a úzko spájam s ducho Cirkvi. Aká je to radosť, byť verným dieťaťom Cirkvi. Ó, ako veľmi milujem svätú Cirkev, aj všetkých, čo v nej žujú. Pozerám sa na nich ako na živé údy Krista, ktorý je ich hlavou. Zapaľujem sa láskou s milujúcimi, trpím s trpiacimi, stravuje ma bolesť, keď vidím ľahostajných a nevďačných. Vtedy sa snažím o takú lásku k Bohu, aby som mu vynahradila za tých, ktorí ho nemilujú, ktorí napájajú svojho Spasiteľa hlbokou nevďačnosťou. ( Den.481 )
Ó, Bože môj, som si vedomá svojho poslania vo svätej Cirkvi. Mojim neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi neodmietne nič, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. ( Den.482 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap