Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Čistota:

Rok 1929. V jednej chvíli počas sv. omše som cítila Božiu blízkosť zvláštnym spôsobom napriek tomu, že som sa bránila a odvracala od Boha. Neraz som od Boha utekala, lebo som nechcela byť obeťou zlého ducha, ako mi neraz hovorili, že som. Tá neistota trvala dlhší čas. Počas sv. omše sa pred sv. prijímaním konalo obnovenie sľubov. Keď sme vstali z kľačadieľ a začali odriekať formuľu sľubov, zrazu Ježiš stál vedĺa mňa v bielom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Povedal mi :

" Uďeľujem ti večnú lásku, aby tvoja čistota bola nepoškvrnená a ako dôkaz, že nikdy nebudeš pociťovať nečisté pokušenia "
Ježiš si sňal zo seba zlatý pás a prepásal ním moje bedrá. Od tej chvíle nepociťujem žiadne pokušenia proti čnosti ani v srdci, ani v mysli. Neskôr som pochopila, že je to jedna z najväčších milostí, ktorú mi vyprosila Panna Mária. O túto milosť som ju prosila dlhé roky. Od toho času pociťujem väčšiu zbožnosť k Pane Márii. Ona ma naučila vnútorne milovať Boha aj to, ako mám vo všetkom plniť jeho svätú vôľu. Si radosťou, Mária, lebo cez Teba Boh zostúpil na zem i do môjho srdca. ( Den.40 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap