Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Diabol:

Ježiš mi dal poznať, aká milá je mu vynahrádzajúca moditba. Povedal mi :" Modlitba pokornej a milujúcej duše zmierňuje hnev môjho Otca a priťahuje more požehnania."

Po skončení adorácie, v polovici cesty do cely, ma obstúpilo množstvo veľkúch čiernych psov. Skákali a zavýjali, chceli ma roztrhať na kúsky. Zbadala som, že to nie sú psy, ale diabli. Jeden z nich prehovoril zlostne : " Za to, že si nám odobrala tejto noci toľko duší, roztrháme ťa na kúsky." Odpovedala som, že ak je to vôľa najmilosrdnejšieho Boha, nech ma trhajú na kúsky. Právom si to zaslúžim, lebo som najúbohejšia z hriešnikov a Boh je vždy svätý, spravodlivý a nekonečne milosrdný."
Na tieto slová odpovedali všetci satani naraz : "Utekajme, lebo nie je sama, je s ňou Všemohúci." A zmizli ako zvírený prah z cesty. Ja som pokojne, končiac Te Deum, išla do cely a rozjímala o nekonečnom, nepochopiteľnom Božom milosrdenstve.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap