Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Duchovné spojenie so zomierajúcimi:

Dnes som sa modlila za istú zomierajúcu dušu. Zomierala bez sv. sviatostí, hoci po nich vrúcne túžila. Bolo však už neskoro. Je to jedna príbuzná - teta. Bola to Bohu milá duša. V tej chvíli priestor pre nás prestal existovať.( Den.207 )

Keď som raz popoludní prišla do záhrady, anjel strážca mi povedal : " Modli sa za umierajúcich." Hneď som sa spolu so záhradníčkami začala modliť ruženec za umierajúcich. Keď sme sa domodlili ruženec, začali sme rôzne modlitby za umierajúcich. Po modlitbe sa chovanice začali veselo rozprávať. Napriek ich vrave som začula v duši slová : " Modli sa za mňa ". Nerozumela som dobre tým slovám, vzdialila som sa o pár krokov od chovaníc a rozmýšľala som, kto by to mohol byť, čo mi káže modliť sa. V tom som začula slová :
" Som sestra ... " . Táto sestra bola vo Varšave aj vo Vilniuse. " Modli sa za mňa, kým ti poviem, že máš prestať. Zomieram ". Hneď som sa začala za ňu vrúcne modliť k umierajúcemu Ježišovmu Srdcu. Nedala mi vydýchnuť, modlila som sa od tretej hodiny do piatej. O piatej som počula slová : " Ďakujem ". Pochopila som že už zomrela. ( Den. 314 )

Na druhý deň už po dvanástej, keď som vošla do sály, videla som zomierajúcu osobu a dozvedela som sa, že agónia sa začala v noci. Keď som si to overila - bolo to vtedy, keď ma niekto prosil o modlitbu. Náhle som počula v duši hlas : " Pomodli sa tú korunku, ktorú som ťa naučil . " Bežala som po ruženec, kľakla som si pri zomierajúcej a začala som sa s celou vrúcnosťou ducha modliť túto korunku. Odrazu zomierajúca otvorila oči a pozrela sa na mňa. Nestihla som sa pomodliť celú korunku a ona už zomrela so zvláštnym pokojom. Vrúcne som prosila Pána, aby splnil prisľúbenie, ktoré mi dal za pomodlenie sa tej korunky. Pán mi dal poznať, že táto duša dosiahla milosť, ktorú mi prisľúbil. Táto duša bola prvá, ktorá dosiahla Pánovo prisľúbenie. Cítila som, ako moc milosrdenstva napĺňa túto dušu.( Den. 810 )

Anjel strážca mi odporúča, aby som sa modlila za istú dušu. Ráno som sa dozvedela, že to bol človek, ktorý v tej chvíli začal zomierať. Pán Ježiš mi zvláštnym spôsobom dáva poznať, že niekto potrebuje moju modlitbu. Zvlášť poznávam, keď potrebuje moju modlitbu zomierajúca duša. Teraz sa to stáva častejšie než kedysi. ( Den. 820 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap