Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Eucharistia:

V týchto všetkých utrpeniach a bojoch som však nezanedbávala sv. prijímanie. Keď som mala pocit, že nomôžem prijímať , išla som pred sv. prijímaním k novicmajsterke. Povedala som jej, že nomôžem ísť na sv. prijímanie, že mám pocit, že nemôžem prisúpiť. Ona však nesúhlasila s tým, aby som nepristupovala k svätému prijímaniu. Išla som a pochopila som, že ma zahránila len poslušnosť. ( Den.105 )

Živá hostia, moja jediná Sila, Prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý svet, posilňuj slabé duše. Ó, požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš zanechal svoje najmilosrdnejšie srdce. ( Den.223 )
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý testament Božieho milosrdenstva pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej sa nachádza telo a krv Pána Ježiša, ako dôkaz nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlásť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý večný život nekonečného milosrdenstva hojne udeľovaný nám, a zvlášť úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté milosrdenstvo Otca, Syna i ducha Svätého k nám, a zvlášť k úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdenstva, ktorá splatí všetky naše dlhy, a zvlášť dlhy úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý prameň živej vody, tryskajúcej z nekonečného milosrdenstva pre nás, a zvlásť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v lone večného Otca ako v priepasti nekonečného milosrdenstva pre nás, a zvlásť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý liek na všetky naše choroby, liek vyvierajúci z nekonečného milosrdenstva ako z prameňa, pre nás, a zvlásť pre úbohých hriešnikov. ( Den.356 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap