Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Hriech:

Jazyk je malý úd, ale robí veľké veci. Rehoľníčka, ktorá nemlčí, nikdy nedosiahne svätosť, čiže nebude svätá. Nech neklame samu seba - ibaže cez ňu hovorí Duch Boží, vtedy nesmie mlčať. Ale aby sme počuli Boží hlas, musíme mať tichosť duše a mlčať, nie však ponuro, ale tichom v duši, t.j. sústredenosťou v Bohu. Je možné veľa hovoriť, a pritom neporušovať mlčanie, ale je možné hovoriť málo, a pritom vždy porušovať mlčanie. Ó, akú nenahraditeľnú škodu spôsobuje nezachovanie mlčania. Veľa krivdy sa spôsobuje blížnym, ale najviac vlastnej duši. ( Den.118 )
Zelený štvrtok 1934. Ježiš mi povedal : " Túžim, aby si sa obetovala za hriešnikov, zvlášť za tie duše, ktoré stratili nádej v Božie milosrdenstvo. " ( Den.308 )

Raz, keď som sa rozprávala so svojim duchovným vodcom, uvidela som vnútorne, v kratučkom záblesku, jeho dušu vo veľkom utrpení. V takých útrapách, že máloktorých duší sa Boh dotýka takým ohňom. Jeho utrpenie bolo spojené s týmto dielom. Príde chvíľa, keď toto dielo, na ktorom Bohu tak veľmi záleží, bude takmer zničené. Boh potom zasiahne s veľkou silou, ktorá vydá svedectvo pravde. Bude novým svetlom pre Cirkev, hoci v nej spočíva už oddávna. Nikto nemôže poprieť, že Boh je nekonečne milosrdný. On túži, aby všetci o tom vedeli. Skôr, ako príde druhýkrát ako Sudca, chce, aby ho duše najprv poznali ako Kráľa milosrdenstva. Keď nastane to víťazstvo, my už budeme v novom živote, v ktorom niet utrpenia. Ale najprv bude tvoja duša nasýtená horkosťou pri pohľade na tvoje zmarené úsilie...Neviem kedy sa to stane, ako dlho to bude trvať - neviem. Ale Boh sľúbil veľkú milosť :
" zvlášť tebe a všetkým, ktorí budú hlásať moje veľké milosrdenstvo. Ja sám ich budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Aj keby chriechy duší boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je pocťou môjho umučenia. Keď duša oslavuje moju dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká až na dno pekla. " ( Den.378 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap