Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Láska k blížnemu:

Od istého času sa mi stáva, že cítim v duši, keď sa niekto za mňa modlí. Okamžite to cítim a naopak, keď nejaká duša prosí o modlitbu za mňa, aj keď mi to nehovorí, tiež to v duši cítim. Pociťujem to tak, že cítim nepokoj, akoby ma niekto volal. Keď sa modlím, získavam pokoj. ( Den.155 )

Zvláštne predsavzatia z exercícií
Láska k blížnemu :
1. úslužnosť voči sestrám
2. nehovoriť o neprítomných a obhajovať dobré meno blížneho
3. tešiť sa z úspechu blížneho ( Den.241 )
Za každé poníženie Pánovi Ježišovi poďakujem, a zvlášť sa pomodlím za osobu, ktorá ma ponížila. Budem sa stravovať na úžitok duší. Nebudem dbať na žiadnu obetu, ale budem sa klásť pod nohy sestier ako koberček, po ktorom môžu nielen chodiť, ale môžu doň utierať aj svoje nohy. Pod nohami sestier je moje miesto. Budem sa o ne v každodennom živote starať tak, že to ľudské oko nezbadá. Stačí, že Boh to vidí. ( Den.243 )

V základnej meditácii o cieli, čiže o voľbe lásky. Duša musí milovať, má potrebu milovať. Duša musí prelievať svoju lásku, ale nie do blata ani do prázdna, ale musí končiť v Bohu. ( Den.373 )

Ó, strašná hodina, v ktorej treba vidieť všetky svoje skutky v celej nahote a úbohosti. Nestratí sa ani jeden z nich. Budú nás verne sprevádzať pred Boží súd. Nemám slov, ani prirovnania na vypovedanie týchto strašných vecí. Hoci sa mi zdá, že tá duša nie je zatratená, jej muky sa v ničom nelíšia od pekelných múk. Rozdiel je len v tom, že raz sa skončia. ( Den.426 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap