Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Láska k Bohu:

Ó, Ježiš môj, Ty si žiotom môjho života, Ty vieš dobre, že netúžim po ničom inom, ako oslavovať Tvoje meno a aby duše poznali Tvoju dobrotivosť. Nerozumiem, Ježišu, prečo sa Ti duše vyhýbajú. Ó, keby som mohla svoje srdce pokrájať na maličké kúsky, a takto Ti obetovať, Ježišu, každý kúsok, akoby celé srdce, aby som Ti mohla aspoň čiastočne zadosťučiniť za srdcia, ktoré Ťa nemilujú. Milujem Ťa, Ježišu, každou kvapkou svojej krvi a preliala by som ju rada za Teba, aby som Ti dala dôkaz mojej úprimnej lásky. ˇo, Bože, čím viac ťa poznám, tým si pre mňa nepochopiteľnejší, ale to, že Ťa nechápem, mi dáva poznať, aký si veľký, Bože. To, že Ťa nechápem, zapaľuje moje srdce novým plameňom lásky k Tebe, Pane. Od chvíle, v ktorej si dovolil, Ježišu, ponoriť pohľad mojej duše v Tebe, odpočívam a netúžim po ničom.
Utrpenie je veľká milosť. Utrpením sa duša pripodobňuje Spasiteľovi, v utrpení sa kryštalizuje láska. Čím väčšie utrpenie, tým sa láska stáva čistejšou. ( Den.57 )

Čistá láska je schopná veľkých činov a nezlomia ju ťažkosti ani protivenstvá. Tak ako láska je mocná napriek veľkým protivenstvám, tak je aj vytrvalá v jednotvárnom, každodennom, namáhavom živote. Vie, že aby sa Bohu zapáčila, je potrebné jedno : aj tie najmenšie veci konať z čistej lásky - láska a vždy láska.
Čistá láska neblúdi, má neobyčajne veľa svetla a neurobí nič, čo by sa Bohu nepáčilo. Je vynaliezavá v konaní toho, čo je Bohu milšie a nikto sa jej nevyrovná. Je šťastná, keď sa môže stravovať a horieť ako čistá obeta. Čím viac dáva zo seba, tým je šťastnejšia. ( Den.140 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap