Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Matka Božia - Panna Mária:

V jednej chvíli som počula slová :" Choď za predstavenou a popros, aby ti dovolila keždý deň si vykonať hodinovú adoráciu počas 9 dní. Pri tejto adorácii sa snaž vo svojej modlitbe spájať s mojou Matkou. Modli sa srdcom v spojení s Máriou a tiež sa usiluj v tom čase si vykonať krížovú cestu. ". ( Den.32 )

Novénu som si mala vykonať za vlasť. Na siedmy deň novény som uvidela Pannu Máriu vo svetlých šatách medzi nebom a zemou. Modlila sa s rukami zloženými na prsiach, zahľadená na nebo. Z jej srdca vychádzali ohnivé lúče - jedni šli do neba, druhé pokryli našu zem. ( Den.33 )
Rok 1929. V jednej chvíli počas sv. omše som cítila Božiu blízkosť zvláštnym spôsobom napriek tomu, že som sa bránila a odvracala od Boha. Neraz som od Boha utekala, lebo som nechcela byť obeťou zlého ducha, ako mi neraz hovorili, že som. Tá neistota trvala dlhší čas. Počas sv. omše sa pred sv. prijímaním konalo obnovenie sľubov. Keď sme vstali z kľačadieľ a začali odriekať formuľu sľubov, zrazu Ježiš stál vedĺa mňa v bielom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Povedal mi :

" Uďeľujem ti večnú lásku, aby tvoja čistota bola nepoškvrnená a ako dôkaz, že nikdy nebudeš pociťovať nečisté pokušenia "

Ježiš si sňal zo seba zlatý pás a prepásal ním moje bedrá. Od tej chvíle nepociťujem žiadne pokušenia proti čnosti ani v srdci, ani v mysli. Neskôr som pochopila, že je to jedna z najväčších milostí, ktorú mi vyprosila Panna Mária. O túto milosť som ju prosila dlhé roky. Od toho času pociťujem väčšiu zbožnosť k Pane Márii. Ona ma naučila vnútorne milovať Boha aj to, ako mám vo všetkom plniť jeho svätú vôľu. Si radosťou, Mária, lebo cez Teba Boh zostúpil na zem i do môjho srdca. ( Den.40 )

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojim panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi, a zvlášť pred tými, ktorí svoju zlobu zakrývajú maskou čnosti. Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja. ( Den.79 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap