Lúce na tomto obraze znázornujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Milosrdné Srdce Pána Ježiša:

Dnes ( november 1932 ) som pricestovala do Varšavy na tretiu probáciu. Po srdečnom zvítaní sa s drahými matkami som na chvíľku vošla do malej kaplnky.Zrazu Božia prítomnosť naplnila moju dušu a počula som slová: "Dcéra moja, túžim aby tvoje srdce bolo utvorené podľa vzoru môjho milosrdného srdca.Musíš byť celá preniknutá mojím milosrdenstvom." ( Den.167 ) Pozri tiež Milosrdný Boh

...Počas sv. omše sa moja láska k nemu zosilňovala. Po obovení sľubov a sv. prijímaní som zrazu uvidela Pána Ježiša, ktorý mi láskavo povedal: "Dcéra moja, pohliadni na moje milosrdné srdce." Keď som sa zahľadela na najsvätejšie Srdce, vyšli z neho tie isté lúče, ktoré sú na obraze - ako krv a voda. Pochopila som, aké veľké je Pánovo milosrdenstvo.
Ježiš opäť láskavo povedal:
"Dcéra moja, hovor kňazom o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Spaľujú ma plamene milosrdenstva, chcem ich vylievať na duše, ale duše nechcú uveriť v moju dobrotu." V tom Ježiš zmizol ( Den.177 )


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap