Lúce na tomto obraze znázornujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Milosrdný Boh:

Ježišu, Pravda večná,Život náš, pokorne prosím a žobrem o tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov.
Najsladšie Srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne Ťa prosím za
úbohých hriešnikov. Ó najsvätejšie Srdce, Prameň milosrdenstva, z ktorého vytryskujú lúče nepochopiteľných
milostí na celé ľudstvo, pokorne Ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, spomeň si na svoje
horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou tak drahocennou najsvätejšou krvou.Ó, Ježišu,
keď rozjímam o tej veľkej cene Tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za
všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti,predsa je za nás zaplatená s ničím
neporovnateľná cena.Preto nech každá duša dôveruje Pánovmu umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo.Boh svoje
milosrdenstvo nikomu neodmietne.Nebo a zem sa pominú, ale Božie milosrdenstvo sa nevyčerpá.Ó, aká radosť
horí v mojom srdci, keď vidím tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu, ó, Ježišu môj.Túžim priviesť všetkých
hriešnikov k Tebe, aby oslavovali Tvoje milosrdenstvo na večné veky ( Den.72 )
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap