Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Milosť Božia :

Po týchto utrpeniach je duša vnútorne veľmi čistá a veľmi blízko Boha. Hoci musím ešte spomenúť, že aj v týchto duchovných utrpeniach je blízko Boha, ale je slepá. Pohľad duše je zakalený temnotou. Boh je takejto trpiacej duši bližšie, lenže celé tajomstvo tkvie v tom, že ona o tom nevie. Ona tvrdí, že Boh ju nielen opustil, ale že je predmetom jeho nenávisti. Aká ťažká choroba zraku duše, ktorá oslnená Božím svetlom tvrdí, že ho niet, a zatiaľ je ono taká silné, že ju oslepuje.Neskôr som predsa poznala, že v týchto chvíľach je jej Boh bližšie než inokedy, lebo s obvyklou pomocou milosti by tieto skúšky nevydržala. Pôsobí tu Bpžia všemohúcnosť a mimoriadna milosť, lebo inak by si zúfala už pri prvom údere. ( Den.109 )
Je celý rad milostí, ktoré Boh vylieva na dušu po týchto skúškach ohňom. Teší sa z úzkeho zjednotenia s Bohom. Má veľa zmyslových a rozumových videní, počuje mnoho nadprirodzených slov, neraz aj priame príkazy. Avšak napriek týmto milostiam sama si nestačí. Tým menej, že ju Boh navštevuje týmito milosťami, lebo ju ohrozujú rôzne nebezpečenstvá a ľahko môže upadnúť do klamu. ( Den.121 )

Celkom som sa poddala vplyvu milosti, Boh sa veľmi znižuje k mojej duši. Neunikám, ani sa nevyhováram, ale toniem v ňom ako vo svojom jedinom poklade. Som s Pánom jedno, akoby sa stráca priepasť medzi nami, Storiteľom a stvorením. Niekoľko dní bola moja duša akoby v ustavičnej extáze. Božia prítomnosť ma ani na chvíľu neopúšťala. A moja duša zotrvávala v ustavičnom ľúbostnom spojení s Pánom. Ale neprekážalo mi to pri plnení povinností. Cítila som, že som sa premenila na lásku, horela som celá, ale bez ujmy. Ustavične som tonula v Bohu, Boh ma silne priťahoval k sebe. Chvíľami som si neuvedomovala, že som na zemi. ( Den.142 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap