Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Modlitby sestry Faustíny :

Buď zvelebená, ó, Najsvätejšia Trojica, teraz i v každom čase. Buď zvelebená vo všetkých svojich dielach a stvoreniach. Nech je obdivovaná a oslavovaná veľkosť Tvojho milosrdenstva, ó, Bože. ( Den.5 )

Ó, čistý úmysel - nevyčerpateľný poklad, ktorý všetky naše činnosti robíš dokonalými, a tak veľmi milými Bohu. Ó, Ježišu, Ty vieš, aká som slabá, preto buď vždy pri mne, riaď moje skutky, celú moju bytosť. Ty môj najlepší učiteľ ! Ježišu, naozaj sa ma zmocňuje strach, keď vidím svoju úbohosť, ale hneď sa upokojujem, keď vidím Tvoje nepreniknuteľné milosrdenstvo, ktoré je o celú večnosť väčšie ako moja úbohosť. ( Den.66 )
Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily. Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez Teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez Teba žiť. Počuj volanie mojej duše, Pane, Tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora Tvojho milosrdenstva. Viem, že nesklameš moju nádej ( Den.69 )

Ježišu, Pravda večná, Život náš, pokorne prosím a žobrem o Tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne Ťa prosím za úbohých hriešnikov. Ó, najsvätejšie srdce, Prameň milosrdenstva, z ktorého vytryskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne Ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou tak drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o tej veľkej cene Tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. ( Den.72 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap