Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Prebývanie s dušami z očistca:

Keď sme pricestovali do noviciátu, sestra ... práve zomrela. O niekoľko dní prišla nebohá sestra ku mne a kázala mi ísť za matkou novicmajsterkou a povedať jej, nech poprosí jej spovedníka kňaza Rosponda, aby za ňu odslúžil jednu sv. omšu a pomodlil sa tri strelné midlitby. Najprv som povedala, že dobre, ale na druhý deň som začala rozmýšlať, že nepôjdem za matkou novicmajsterkou, lebo nechápem, či je to sen, alebo skutočnosť. A nešla som. Na ďalšiu noc sa to zopakovalo ešte zreteľnejšie, nemala som žiadne pochybnosti. Ale ráno som sa rozhodla, že to novicmajsterke nepoviem. Až potom poviem, ak tú sestru uvidím cez deň. Hneď som sa s ňou stretla na chodbe. Vyčítala mi, že som nešla hneď a moju dušu naplnil veľký nepokoj. Ihneď som šla k matke novicmajsterke a porozprávala som jej všetko, čo sa prihodilo. Matka povedala, že túto záležitosť vybaví. ( Den. 21 )
Raz v noci prišla ku mne jedna z našich sestier, ktorá zomrela pred dvoma mesiacmi Bola to sestra z prvého chóru. Uvidela som ju v hroznom stave. Celá v plameňoch, tvár bolestne vykrivená. Trvalo to chvíľku a zmizla. Triaška sa zmocnila mojej duše, lebo som nevedela, kde trpela, či v očistci, alebo v pekle. Zdvojnásobila som svoje modlitby za ňu. Na druhú noc prišla znova, ale videla som ju ešte v hroznejšom stave, v strašných plameňoch, na tvári sa jej zračilo zúfalstvo. Veľmi ma prekvapilo, že po modlitbách, ktoré som za ňu obetovala, som ju uzrela v horšom stave. Opýtala som sa: " Nepomohli vám moje modlitby ? " Odpovedala mi, že jej moja modlitba nijako nepomohla a ani nepomôže. Opýtala som sa : " A modlitby, ktoré celá kongregácia obetovala za vás, vám tiež nepomohli ? " Odpovedala mi, že nie. Tieto modlitby pomohli iným dušiam. Odpovedala som jej, že ak jej moje modlitby nepomáhajú, tak ju prosím, aby za mnou neprichádzala. Okamžite zmizla. Neprestala som sa však modliť. Po nejakom čase opäť prišla ku mne v noci, ale už v inom stave. Už nebola v plameňoch ako predtým, usmievala sa a oči jej žiarili radosťou. Povedala mi, že mám pravú lásku k blížnemu, že mnohým dušiam moje modlitby pomohli, a odporúčala mi, aby som neustávala v modlitbách za duše trpiace v očistci. Povedala mi, že ona už dlho v očistci nezostane. Podivné sú Božie súdy. ( Den. 58 )

Večer som prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu : " Určite ste veľmi šťastné ? " V tom som začula slová : " Natoľko sme šťastné, nokoľko sme splnili Božiu vôľu " a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. ( Den. 515 )Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap