Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta

Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva - úvod:
Božie milosrdenstvo je jediná nádej pre ľudí všetkých čias, aj pre nás, čo sme začali putovať históriou tretieho tisícročia. Svätý Otec Ján Pavol II. v apoštolskom liste Mane nobiscum Domine - Pane, zostaň s nami , ktorý vydal k sláveniu Roku Eucharistie, vychádzajúc z obrazu emauzských učeníkov predstavuje Krista ako nášho sprievodcu na cestách nášho života. Doslovne hovorí : " Na cestách našich problémov a našich nepokojov, niekedy i našich hlbokých sklamaní, chce nám byť božský "pocestný" naďalej sprievodcom, aby nás vysvetľovaním Svätého písma uvádzal do chápania Božích tajomstiev. Keď sa stretnutie stáva plným, do svetla slova vstupuje svetlo vychádzajúce z chleba života, ktorým Kristus v najvyššej forme napĺňa svoj prísľub :

" Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta ( Mt 28,20 )."

Eucharistia nás vždy privádza k tej láske, ktorá je silnejšia než smrť: " Kedykoľvek jeme tento chlieb a pijeme tento kalich " , nielen zvestujeme Pánovu smrť, ale vyznávame aj jeho vzkriesenie, " kým nepríde " v sláve.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap