Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Hodina Milosrdenstva:

" O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj zvlášť o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do môjho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie ..." ( Den.1320 )

"Pripomínam ti dcéra moja, že vždy ked budeš počut, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina v ktorej sa dostalo milosti celému svetu - milosrdenstvo zvítazilo nad spravodlivostou.Dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľu vojdi do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš príst ko kaplnky, ponor sa do modlidby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu.Prajem si, aby každé stvorenie ctilo moje milosrdenstvo, ale najprv ty, lebo tebe som dal najhlbšie poznať toto tajomstvo." ( Den.1572 )

Kňaz Rózycki uvádza tri podmienky potrebné k vyslišaniu modlitieb, ktoré v tejto hodine prednášame :

  • v modlitbe sa treba obrátiť na Ježiša,
  • má to byť o tretej hodine popoludní,
  • máme sa odvolávať na cenu a zásluhy Pánovho umučenia.

Popri týchto podmienkach musia byť, samozrejme, splnené aj tri základné : predmet modlitby musí byť v súlade s Božou vôľou, modliť sa treba s dôverou a napokon po tretie, prosebník musí konať skutky milosrdenstva.


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap