Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Čo je Božie Milosrdenstvo ?

Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke...

Pápež Ján Pavol II

Pápež Ján Pavol II, spolu vo svojom kazateľskom a osobnom živote, sa snažil žiť a kázať posolstvo Božieho Milosrdenstva.Ako veľký milosrdný otec písal v encyklike o Božom Milosrdenstve:
"Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke...
ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu ".    ( Pozri tiež: Citáty Jána Pavla II. )

V jeho písomnostiach a homíliách predložil Božie Milosrdenstvo ako odpoveď na svetové problémy a ako posolstvo tretiemu miléniu.Beatifikoval a kanonizoval sestru Faustínu Kowalskú,reholnú sestru spojenú
s posolstvom, a urobil to v Ríme a nie v Poľsku na zvýraznenie, že Božie Milosrdenstvo je pre celý svet.
Zavedenie Nedele Božieho Milosrdenstva pre celú Cirkev

Keď pápež Ján Pavol II kanonizoval sestru Faustínu, taktiež v rovnaký deň, prekvapil celý svet zavedením Nedele Božieho Milosrdenstva ( sviatok spojený s posolstvom ) ako sviatok pre celú Cirkev.Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľkej noci.O tomto dni Ján Pavol II povedal:
"Toto je najšťastnejší deň môjho života"

Zverenie celého sveta do Božieho Milosrdenstva

V roku 2002, pápež zveril celý svet do Božieho Milosrdenstva ked posvätil svätinu Božieho Milosrdenstva v
Lagiewnikoch, na predmestí Krakowa v Poľsku. To je miesto, kde sú uložené telesné pozostatky sv.Faustíny.
Svätý otec si spomína, že ako mladý človek pracoval v lome, len niekolko metrov od dnešnej svätyne.
Taktiež povedal,že dlho myslel na sv.Faustínu, ked písal svoju encykliku o Božom Milosrdenstve.
Okrem toho, Svätý otec, často citoval z Denníčka sv.Faustíny a modlil sa ruženec Božieho Milosrdenstva
pri svätom hrobe.

Po smrti Jána Pavla II

Po zvážení, že svoj život zveril do Božieho Milosrdenstva a sv.Faustíne, niet sa čo čudovat, že pápež
Ján Pavol II zomrel na vigíliu Božieho Milosrdenstva ( večer pred sviatkom ),ktorý bol toho roku 3.apríla.
Taktiež nie je prekvapením, že nám Svätý otec zanechal odkaz v Nedeli Božieho Milosrdenstva, ktorý bol čítaný
vo sviatočný den po sv.omši, ktorá bola celebrovaná ako zádušná omša za Sv.otca.

Opakovane Ján Pavol II písal a hovoril o našej potrebe obrátiť sa k Božiemu milosrdenstvu ako odpoveď na
špecifické problémy našej doby. Zanechal silný symbol zameraný na posolstvo Božieho Milosrdenstva a jeho
oddanosť počas jeho pontifikátu bude viesť Cirkev dlho po jeho smrti.

Pozri tiež : Citáty Jána Pavla II
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap