Lúce na tomto obraze znázornujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Krížová cesta:

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomínáme? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petera, Karola, za Bohuša, za Marienku i za teba. Umrel i za teba! A tak se teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto polhodinu. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci lútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.
1. Pán Ježiš je odsúdený

1. Pán Ježiš je odsúdený

Kristus si vyvolil 12 učeníkov, jeden ho zradil, druhý trikrát zaprel a ostatní od neho v Getsemanskej záhrade utiekli. Tam ho zajali najatí vojaci a odviedli ho k súdu. Boh je súdený ľuďmi!!! Vari je to spravodlivé, vari sa Kristus nemohol proti tomu bránit? Mohol, veď je všemohúci, ale možno, že v práve tejto chvíli si spomenul na teba a z lásky k tebe mlčal a prijal rozsudok, aby ťa mohol vykúpiť.
Pane, daj nám milosť, aby sme Ti vždy zostali verní. Daj, nech nás Tvoj príklad posilňuje vo chvílach, kedy nás ostatní nespravodlivo odsudzujú. Daj nám lásku k našim bližnym, veď i pre nich si išel na smrť.

2. Pán Ježiš prijímá kríž2. Pán Ježiš prijímá kríž

Sú rôzne druhy smrti. Najťažšie je umierať dlho. A práve tento spôsob si z lásky k nám zvolil. A aj každého z nás povzbudzuješ: Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Už konečne prijmi to, čo som pre teba nachystal: svoje povinnosti, svoje problémy, svoje schopnosti i radosti a nes to všetko tak, aby bol Boh čo najlepšie oslávený.
Pane daj, aby sme prijímali každý deň a každú okolnosť ako Tvoj dar. Nech sa nezdráhame prijať svoj životný údel. Daj nám trpezlivosť, s ktorou si niesol svoj kríž.

3. Pán Ježiš padá po prvý krát pod krížom3. Pán Ježiš padá po prvýkrát pod krížom

Nie je zrovna príjemné spadúť na zem. Horšie je spadúť s nákladom, to je človek priamo ničený. A keď sa k tomu ešte pridá nadávanie a bitie od nepriateľov, to musí býť priamo strašné. Pane ďakujeme Ti, že si neodhodil kríž a že si neutiekol z Krížovej cesty, ale že si z lásky k nám pokračoval.
Daj nám skutočnú lásku k tým, ktorí trpia. Daj nech nikdy druhému nepridávame bolesť. Daj nech tažkosti dokážeme prijímať kľudne a bez nadávánia.

4. Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou4. Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou

Tých, ktorých si pred nedávnom učil a uzdravoval, teraz stoja okolo a dívajú sa na teba nepriateľsky. Dokonca pred Pilátovým palácom kričali, aby ťa dal ukrižovať. Panna Maria to cíti rovnako bolestne ako Ty, Pane. Toto bolestné stretnutie Ti dodáva posilu a odhodlanie obetovať sa i za tých, ktorí tebou pohrdajú.
Daj, aby sme dokázali druhých v ich ťažkostiach potešiť. Daj nech sa obrátia i tí, ktorí ťa doteraz nepoznajú. Daj, nech se za nás prihovára Panna Maria.

5. Šimon pomáha niesť kríž5. Šimon pomáha niesť kríž

Niečo iné je niesť kríž niekoho iného a niečo iné je niesť kríž svoj. Často nám chýba ochota ponúknuť druhému pomoc. A to je chyba. Veď práve preto nás stvoril Boh na zemi viac, aby sme si mohli vzájomne pomáhať. Keď sa o to nesnažíme, spreneverujeme sa tiež svojmu poslaniu. Otvorme teda oči a pozrime sa, kedy je potrebná naša pomoc a tiež ju ochotne ponúknime.
Pane, daj nám ochotu pomáhať druhým. Daj nám pokoru, aby sme dokázali prijímať pomoc druhých. Daj nám odvahu svoju pomoc ponúknuť.

6. Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár6. Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár

Pane, skôr ako si prijal kríž, prebdel si noc, bol si bičovaný, korunovaný tŕním. Tvoja tvár je k nepoznaniu a nikto s tebou nemá súcit. Veronika ti ponúkla uterák, aby si si aspoň osušil tvár. Nie je to nič významné a asi ti to ani moc nepomohlo, ale určite Ťa to potešilo. Takto Ti mohlo pomôcť i mnoho ďalších a možno o tom i niektorí uvažovali, ale odhodlala sa len jediná, dokázala byť prvá. Od nej by sa mal učit i každý kresťan: Byť prvý v konaní dobra, Tí ostatní se potom pripoja.
Daj nám odvahu robiť dobro ako prvý. Pomôž, aby sme neprehliadali maličkosti. Veď nás k obetavej láske.

7. Pán Ježiš padá po druhý krát pod krížom7. Pán Ježiš padá po druhý krát pod krížom

Pane, Ty si po tomto páde vstal. Dáváš nám tak príklad, aby sme sa nenechali odradiť prekážkami, ktoré nám zťažujú cestu za tebou.
Daj nám pevnú vôľu, aby sme Ťa dokázali vždy nasledovať. Daj nám vytrvalosť v konaní dobrých skutkov. Daj nám nádej, že sa s tebou vo večnosti stretneme.

Ďaľšia strana

Pozri tiež : História Krížovej cesty


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap