Lúce na tomto obraze znázornujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

8. Ženy ľutujú Pána Ježiša

Pane, Ty si neprijal súcit týchto žien, pretože si videl, že to nemyslia vážne. V ich súcite chýbala láska. Chýbala ochota prijať Tvoje učenie a zmeniť život. I my sa im často podobáme. Máme plno rečí a skutek - utek.
Daj nám silu zmeniť niečo vo svojom živote. Daj nám vynaliezavú lásku, ktorá by nezostávala iba u slov. Daj, nech náš súcit druhých neuráža, ale je pre nich povzbudením a posilou.
9. Pán Ježiš padá pod krížom po tretí raz

Spadnúť tesne pred cieľom je smola. Ale ty jsi Pane nezostal ležať, ale išiel si ďalej. Keby sme my odhodili svoj kríž, nie len, že by sme nesplnili svoje poslanie, ale náš kríž by sa stal na ceste prekážkou, pre tých, ktorí sú za nami a to si predsa nemôžeme vziať na zodpovednosť, aby niekto kvôli nám nedošiel k cieľu.
Pane, daj nám ochotu niesť svoj kríž. Daj, nech ho nikdy neodhadzujeme. Daj, nech druhým ukazujeme správnu cestu k Tebe.
10. Pánu Ježišovi berú šaty

Pane, tebe zobrali všetko. A my sme neochotní nekomu niečo požičať. Aký je to rozdiel! Kresťan by mal všetko využívať nie k svojmu osobnému prospechu a pohodliu, ale k dobru všetkých a k šíreniu Božieho kráľovstva mezi ľuďmi.
Pane daj, aby sme nikdy neboli závislí na svojom majetku. Daj, nech sme ochotní požičať druhým i s rizikom, že sa nám to už nevráti. Daj, nech svoj majetok využívame k šíreniu Božieho kráľovstva.11. Pán Ježiš je pribitý na kríž

Pane, pred chvíľou jsme uvažovali o tom, ako Ti zobrali všetko Tvoje vlastníctvo. A teraz si nechávaš vziať i svoju slobodu. My nie sme radi, keď o nás druhý rozhodujú, ale sami druhým berieme slobodu radi. A Ty nám v evanieliu vravíš: Čo chcete, aby druhý činili vám, robte i vy im. Príklad si nám k tomu dal svojím životom i svojou krížovou cestou.
Daj, nech druhým robíme dobre, i keď nám to dobrým zatiaľ ešte neodplácajú. Daj, nech nechceme druhých zotročovať, ale nech skôr my slúžíme im. Nech nehľadáme lacné výhody, ale správne plníme svoje povinnosti.12. Pán Ježiš na kríži umiera.

Kristus kvôli mne a kvôli Tebe visel na kríži a bude tam visieť až do tretej hodiny, kedy zomrie. V duchu sa teraz postavme pod kríž. Uvedomme si, že Ježíš tu trpí kvôli mojim hriechom. V tomto postoji by sme mali byť vždy, keď sa rozhodujeme, ču urobiť ten či onen hriech. Celým svojim životom by sme mali stáť pod krížom a uvedomiť si, že pre každý hriech Kristus trpí z lásky ku mne na kríži !!! Budeme mu pridávať bolesť?
Pane, Daj nám odvahu začať bojovať so svojimi hriechmi. Daj nám túžbu prežiť zbytok svojho života pod krížom. Daj, aby sme Ti boli vďační, že si pre nás išel na smrť.13. Ježišovo telo je položené do lona Panny Márie

Stále sme ešte pod križom. Vidíme, ako Panna Maria plače nad smrťou svojho syna a teraz pozrela na teba. V jej pohľade nie sú výčitky, ani zloba. Je tam len nevyslovená otázka: Vidíš, čo máš na svedomí? Kvôli tvojim hriechom zomrel môj syn. A ty si to ani neberieš k srdcu a hrešíš kľudne ďalej.
Pane, daj aby sme si uvedomili, akú bolesť pôsobíme tiež Panne Márii každým hriechom. Naplň nás ochotou ísť za Tebou. Daj, nech se obrátia i zatvrdilí hriešnici.14. Ježišov pohreb

Každý človek raz zomrie a zomrieme i my. Zatiaľ s tím však moc nepočítame. Žijeme si, ako by sa nás to netýkalo a to je chyba. I nás budú raz pochovávať. Pokiaľ budeme žiť pre Krista tu na zemi, máme nádej, že s ním budeme žiť i v nebi. A to predsa už stojí za to.
Pane, daj, nech svôj život prežijeme s Tebou a pre Teba. Daj nám život večný. Zvlášť Ťa chceme prosiť o milosť pre toho, kto prvý z nás zomrie.Záver:

Pane, išli sme s tebou krížovou cestou a aspoň trochu sme sa snažili poznať veľkosť Tvojej lásky, ktorá Ťa viedla k tomu, že si sa obetoval za každého z nás.
Daj, aby sme Ti za to boli vždy vďační a aby Tvoje utrpenie pre nikoho z nás nebolo zbytočné.

Súvisiace články :  Krížová cesta pre mládež
Predchádzajúca strana


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap