HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

A blížneho ako seba samého.

Každé vyznanie lásky je záväzok. Dáva milovanému právo veriť a čakať, že za krásnymi slovami budú nasledovať ešte krajšie skutky
Každé ráno šepkáš dôverne svojmu Bohu : „ Milujem Ťa .“ Rozmýšľaš pritom, že sa touto rečou zaväzuješ ku skutkom ? Čo vlastne dáš tomu, ktorý je sám v sebe nekonečne bohatý a ktorého šťastie nijaký z tvojich darov nemôže zväčšiť ? – Boh je dokonale blažený sám v sebe a nemôže sa sám v sebe už viac radovať. Vybral si preto ľudí, ktorí môžu skutkové prejavy tvojej lásky vždy prijímať a z nich sa tešiť. V týchto ľuďoch sa potom raduje aj on sám. Sám to hovorí : „ Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. “
Tým ako keby hovoril : nepáľ baránka ako Ábel, nezabíjaj najmilšieho syna ako Abrahám, nevylievaj krv jalovice a krv tučného kozľaťa .... „ Milosrdenstvo chcem, a nie obetu “ ( Porov. Mt 9,13 )
Teda skutky milosrdenstva …
Ak z tvojej lásky ku mne nemá nič tvoj blížny, nemám z nej nič ani ja – tvoj Boh ! Keď myslíš na Boha, pomysli si hneď i na človeka. A keď vidíš človeka, spomeň si na Boha, ktorý ti ho káže milovať ako samého seba.

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap