HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Ako prežit deň pred Bohom

Boh je vždy prítomný, mysli na to nielen mysľou. Aj tak nemôžeš na neho stále myslieť ako nemyslíš stále na svojich rodičov. Nečuduj sa teda, že väčšina dňa prejde a že sa ťa stretnutie s Bohom nedotkne v mysli, že nepomyslíš na neho.
Usiluj sa aby si z času na čas, obnovil živé spojenie s ním. Okrem toho môžeš použiť jeden z týchto spôsobov :

  • Nezačni nijakú modlitbu, aby si nepovedal : Boh ma počuje.
  • Keď sa modlíš ktorúkoľvek modlitbu, dbaj trochu na slová, ktoré označujú Boha : „môj Bože, ....Otče .....Ty .....Tvoj ....“
  • Usiluj sa zachovať pri modlitbe čo najväčšiu úctu : usiluj sa, aby sa modlilo aj tvoje telo.
  • Usiluj sa urobiť skutok lásky, nejakú službu v dome, lepšie počúvať na vyučovaní, lebo Boh je prítomný.
  • Osobitne sa usiluj vyplniť dielo, ktoré si sa rozhodol obetovať Bohu.
  • Keď si sám, nerob nijaký pohyb, nezaujmi nijaký postoj, ktorý by neobstál pred svedkom, lebo je to jeden z prejavov úcty pred prítomným Bohom.
  • Osobitne počas dňa drž sa nejakých jednoduchých znakov, ktoré ti pomôžu spomenúť si na Boha, ako napr. keď počuješ odbíjať hodiny, keď prechádzaš popred kostol, keď sa prežehnávaš.
  • Rád opakuj krátku formulku modlitby, strelnú modlitbu, ako napr. S Tebou, dobrý Bože! – Boh a moje všetko – Bože môj, klaniam sa Ti – Ježišu, Ty si môj Učiteľ – a pod.

Modlitby pred učením a po učení či práci ti ponúkajú príležitosť, aby si sa zjednotil s Bohom, usiluj sa to využiť.

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap