HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Ako žiť bezúhonne svoj kresťanský život

Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.
18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.
19 Veď je napísané:"Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem."
20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?
21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.
22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť
23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,
24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.
25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

1. list Korinťanom 1, 17-25

Nie je divné, že toľko ľudí, ktorí počuli Pavla kázať, jeho posolstvo odmietlo? Či skôr je to prekvapujúce? Veď napokon evanjelium sa nepodobá žiadnej inej pravde, ktorú môže objaviť a pochopiť ľudská múdrosť. Prečo by sa Boh stal chudobným učiteľom v nejakom zaostalom meste? Prečo by sa nechal usmrtiť - trýznivou smrťou na kríži - len aby ma spasil? Ako je možné, že sme blahoslavení, keď nás prenasledujú a máme vždy každému odpustiť?

Všetky tieto otázky majú svoje opodstatnenie. Všetky svedčia o tom, že evanjelium bez Ducha Svätého jednoducho nedáva zmysel. Nikto, kto vlastní "múdrosť tohto sveta", nemôže pochopiť tieto pravdy, ani prísť k poznaniu Boha (1 Kor 1, 21). Dielom Ducha Svätého je priviesť na svetlo a do oblasti osobnej skúsenosti jadro evanjelia. Je dotykom božskej lásky, ktorá dáva zmysel všetkým kamienkom mozaiky zvanej život. Vedie nás pred tvár Otca, ktorého láska je taká nezištná, premieňajúca a očisťujúca, že ju nemôžeme zaprieť. Zavrhni Ducha, a z evanjelia sa stane nezmysel či súhrn pravidiel a dogiem, ktoré nedokážu zmeniť život.

Svet je už možno iný, ako bol v prvom storočí v Korinte, ale my stojíme pred rovnakým problémom ako Korinťania: ako žiť bezúhonne svoj kresťanský život na tomto hriešnom svete. Neexistujú presné návody, ktoré by nám mohli pomôcť, "programovacie škatuľky" alebo systémy, do ktorých by sme mohli vložiť svoj život a riadiť ho, ako sa nám páči. No môžeme počítať s tým, že ak budeme mať otvorené srdce, Duch nám pomôže. Pomôže nám spomenúť si a pochopiť Ježišove slová a skutky. Naučí nás používať ich v konkrétnych životných situáciách. Ba čo viac, umožní nám spájať sa s Bohom a Božie slovo i moc kríža sa nám v živote stanú neustále sa prehlbujúcou realitou.

 


"Duchu Svätý, len ty sám vnášaš do môjho života Božiu moc. Len skrze teba môžem povedať: ,Ježiš je Pán.' Skrze teba mám život v hojnosti. Príď, Duchu Svätý, a každý deň ma čoraz viac naplň."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap