HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Boháč

A Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."
25 Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: "Kto potom môže byť spasený?"
26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."
27 Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?"
28 Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.
29 A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.
30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.

Matúš 19, 23-30

Učeníci boli udivení, keď Ježiš povedal, že boháč ťažko vojde do Božieho kráľovstva. Ohromení sa pýtali: "Kto potom môže byť spasený?" (Mt 19, 25). Ich poznámka možno znepokojí aj nás - najmä ak sa domnievame, že spása je len pre určitých ľudí. Znamená to, že bohatí automaticky nespĺňajú podmienky vstupu? Bude nebo plné chudobných? Nezabúdajme však na Ježišovu odpoveď: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné" (Mt 19, 26).

Boh nie je zaujatý; spásu ponúka všetkým. Mýlime sa, ak si myslíme, že Ježiš je zásadne proti bohatstvu. Do svojho kráľovstva pozýva tak bohatých, ako aj chudobných a každému človeku ponúka určitú pomoc, ktorú potrebuje na prijatie do jeho kráľovstva. Všetci máme sklon lipnúť na rozličných "bohatstvách", ktoré nám bránia naplno prijať Boží život. Materiálne bohatstvo je len jedným z príkladov, hoci bežným. Ak sa spoliehame na niečo iné ako na Boha, neuvedomujeme si, že ho potrebujeme; a to nás zvádza na nesprávne cesty. Ak sa naplníme svetskými vecami - môže to byť čokoľvek - uzatvárame sa pred vecami neba.
Čo môžeme od Boha očakávať, keď sa vzdáme vlastného "bohatstva"? Môžeme očakávať, že nám dá nového ducha; takého, ktorý zmýšľa inak než svet a rozhoduje sa podľa jeho vôle. Získame aj nové srdce, schopné milovať nezištne, tak ako miluje Boh. Ak vezmeme do úvahy tieto dva dary, niet divu, že sa Boh necíti byť ohrozený akoukoľvek inou vecou, na ktorej lipneme alebo do nej vkladáme svoju dôveru! Čo by mohlo Bohu konkurovať? Čím lepšie pochopíme dedičstvo, ktoré nám patrí v Kristovi, tým bude pre nás lákavejšie odstrániť každú prekážku a bežať k nemu, k svojmu životu!

Poznáš túto všetko prevyšujúcu Božiu lásku? Umožnil si, aby milosrdenstvo zdolalo každú námietku a prekážku? Pros dnes Boha, nech ti ukáže, ako sa spoliehať na jeho lásku. Otvor mu svoje srdce tak úprimne, ako sa len dá, a prijmi všetko, čo pre teba má.

 


"Ježišu, velebím ťa za tvoju vernosť. Ty si mi neprestal ponúkať svoj život, aj keď som sa snažil naplniť svoj život menej dôležitými vecami!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap