HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Božie dieťa

Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.
24 I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu.
25 Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím.
26 A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
27 Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.
28 Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Ezechiel 36, 23-28

Ak by ste mali možnosť vybrať si, ktorú časť tela by ste vymenili za novšiu, dokonalejšiu? Možno by bolo lákavé mať krajšiu tvár či zdravší žalúdok alebo silnejšie ramená. A možno by ste chceli väčší mozog. No keby ste mali ťažkosti so srdcom, zavrhli by ste všetky ostatné možnosti. "Nové srdce" - to, ktoré je dôležitejšie ako ktorákoľvek iná časť tela - práve to Boh prisľúbil svojmu ľudu prostredníctvom proroka Ezechiela (Ez 36, 26). Aj Izraeliti mali ťažkosti so srdcom - duchovnú chorobu, ktorej vážnosť nepochopili. Avšak Boh zdôraznil túto chorobu i liek na ňu. Tvoje srdce sa nedá napraviť, a preto ti chcem dať nové. Očistím ťa zo všetkej špiny a naplním ťa svojím Duchom.
Tento prísľub nového srdca a ducha sa naplnil prostredníctvom Ježiša. Keď Ježiš zomrel a bol pochovaný, vzal so sebou do hrobu naše kamenné srdcia. A keď vstal z mŕtvych a vylial svojho Ducha, umožnil nám očistiť sa a prijať úplne nové srdce. Pri krste sme skrze Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie všetci prijali milosť povedať "áno" Bohu a "nie" hriechu a pokušeniu. Všetci máme silu odmietnuť zlého, ktorý sa nás snaží zviesť, aby sme zabudli na svoje nové srdce a žili tak, akoby sme stále mali svoje staré kamenné srdce.

Vieš, že si novým stvorením? Vieš, že máš nové srdce a milosť podľa toho žiť? Čím viac upriamiš svoje oči na Ježiša, tým viac pocítiš údery tohto nového srdca. Budeš čoraz otvorenejší na stále závany nového života a moci, ktorá pochádza od Ducha Svätého. Neuspokojuj sa s málom! Ži ako milované Božie dieťa. Máš transplantovaný nový orgán a prijal si dar celkom nového života - božský, večný život!

 


"Ďakujem ti, Ježišu, za nové srdce, ktoré si mi dal. Ďakujem ti, že si ma pri krste očistil., Keď dnes prenechávam vedenie tvojmu Duchu, pomôž mi prijať nový život v takej miere, v akej sa len dá. Nech vo svojej láske k iným uvidím dôkazy tohto nového srdca."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap