HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Neste si vzájomne bremená.

Ak zovrieš pravou rukou nadlaktie ľavej, dotýkaš sa prstami dvojice svalov so súčasnou protismernou činnosťou. Takýchto dvojíc máš vo svojom tele viac. Somatológia ich označuje slovami : synergisti antagonisti. Keď sa jeden z nich rozťahuje, druhý sa musí stiahnuť, a opačne.
Niečo podobné je aj v tajomnom tele Kristovom – v Cirkvi. Ak chceš ukázať bratovu veľkosť, musíš sa ukrčiť. Keď mu chceš urobiť radosť, musíš sebe dačo odoprieť, musíš sa uskromniť. Niekedy budeš musieť zostať v záujme celku v nepohodlnej polohe. A vtedy vedz, že je čas ukázať, ako miluješ Krista. Veď si údom jeho mystického tela. Inokedy budeš k bolestnému stlačeniu nútený rozpínavosťou a sebeckým egoizmom brata, s ktorým žiješ. Vtedy nezabudni, že nadišla chvíľa ukázať, ako miluješ blížneho, nezabudni, že je to príležitosť poslúchnuť Pavlovu výzvu : „ Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti : a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon “ ( Gal 6,1-3 )

Predsavzatie

Podľa osobnej potreby

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap