HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Buďme svetlom

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta."
46 Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš!"
47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti."
48 Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom."
49 Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!"
50 Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto."
51 Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."

Ján 1, 45-51

Ján je jediný autor, ktorý spomína apoštola Natanaela, ale tradícia ho považuje za učeníka, ktorého v ostatných evanjeliách volajú Bartolomej. "Bartolomej" znamená "Tolmajov syn" a mohlo to byť Natanaelovo priezvisko. Ďalším kľúčom k jeho totožnosti je skutočnosť, že Bartolomej sa vždy nachádza na zozname za Filipom, o ktorom nám Ján hovorí, že predstavil Natanaela Ježišovi (Jn 1, 45-46).
Keď sa Filip podelil so svojou vierou, že Ježiš z Nazareta je s najväčšou pravdepodobnosťou Mesiáš, Natanael odpovedal: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" (Jn 1, 46). Možno sa to zdá cynické a skeptické, ale medzi židmi sa ujalo zmýšľanie rabínov, že Mesiáš príde z Judey, z krajiny Dávida - a zaiste nie z kraja, akým bola Galilea. Reakcia Natanaela nebola len cynickou poznámkou či vyjadrením nedôvery. Odhalila jeho vernosť Božiemu slovu tak, ako ho chápal, i ochotu nechať si vyvrátiť svoj predpoklad a rozšíriť svoju vieru. Skutočnosť, že Natanael prijal Filipovo pozvanie stretnúť sa s Ježišom, veľa svedčí o jeho otvorenosti hľadať pravdu.

Hoci Ježiš predtým s Natanaelom neprehovoril ani slovo, pred všetkými vyhlásil: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti" (Jn 1, 47). Na Ježiša zapôsobila Natanaelova otvorenosť pravde. Videl v ňom len málo cynizmu, podozrievania či predsudkov. Tento muž sa pri stretnutiach s ľuďmi neskrýval za maskou. Radšej hovoril pravdu (niekedy necitlivo) a nič iné na oplátku neočakával. Potom mu Ježiš povedal, že ho pozná, lebo ho videl pod figovníkom. Rabíni boli známi tým, že sa zhromažďovali pod figovníkmi a hovorili o Božom slove. Natanaelovo čestné, otvorené srdce bolo určite úrodnou pôdou pre zakorenenie Božieho slova.

Boh nám chce dať tú istú slobodu a otvorenosť, ktoré mal Natanael. Nepoužívať lesť a úskoky nie je len prirodzená vlastnosť; môžeme ju dosiahnuť, ak vkladáme svoju istotu viac a viac do Ježišových rúk. Keď zažijeme jeho odpustenie a dôverujeme v Otcovu starostlivosť, nemusíme sa brániť a cynicky sa uzatvárať, čo tak veľmi pripomína tento svet. Vhĺbme sa ako Natanael do Písma; nech nás Božie slovo uzdraví od každého úskoku a lesti.

 


"Pane, ty nás poznáš lepšie ako my sami seba. Nech tvoj Duch odstráni naše chytráctvo a urobí nás svetlom, ktoré jasne vyžaruje tvoju slávu."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap