HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Učiteľ, čo dobré mám robiť

Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu povedal:
17 "Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!"
18 On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!"
20 Mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?"
21 Ježiš mu vravel: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"
22 Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

Matúš 19, 16-22

Vieš si predstaviť, akú radosť musel mať Ježiš z tohto mladíka? Veď stále zachovával prikázania. Koľkí z jeho rovesníkov - a koľkí z nás - by mohli povedať to isté? Ba čo viac, tento hľadač nebol so svojím duchovným stavom spokojný. Možno cítil, že mu niečo sťažuje či bráni prežiť plnosť Božej lásky a milosrdenstva. Je isté, že ho dajaká úzkosť prinútila obrátiť sa na Ježiša s tým, čo ho znepokojovalo: " Čo mi ešte chýba?" (Mt 19, 20).

Akú radosť Ježiš prežíval pri pohľade na otvorené srdce toho muža! Keď mu dáme príležitosť, veľmi rád nás povedie hlbšie do svojej lásky a dá nám zakúsiť slobodu, akú sme dosiaľ neprežili. A tak Ježiš svojím typickým láskyplným a priamym spôsobom mužovi povedal, čo mu ešte chýba: je otrokom svojho bohatstva. To odhalenie prišlo ako úder pod pás - a mladík odišiel smutný.
Bohatý mladík nedokázal zanechať svoj poklad. Preskúmajme si teda vlastné srdce. Aký ,poklad' mi bráni plnšie prežívať život, ktorý mi Ježiš ponúka? Azda sú to peniaze alebo niečo iné? Nie je to dlhotrvajúci hnev či nenávisť? Možno spomienka na dávne zranenie, ktoré stavia múr medzi mnou a inými? Alebo sa sústreďujem na svoje postavenie v spoločnosti a na to, čo si o mne myslia iní?

Nech je to akokoľvek, Ježiš sa práve teraz na teba s láskou pozerá a žiada ťa, aby si sa zriekol svojich "pokladov" a všetko mu odovzdal. Vie, že to vôbec nie je ľahké, ale vie aj to, aký budeš šťastný, ak tak urobíš. Dôveruj Ježišovi. Pýtaj sa ho, čo bude nasledovať. A hoci sa ťa môže zmocniť pocit, akoby si z útesu vykračoval kamsi do prázdna, v skutočnosti sa odovzdáš do rúk svojho milujúceho Otca. Možno vôbec prosiť o ešte väčšiu ochranu?

 


"Ježišu, odovzdávam ti svoj život. Odhaľ všetko, čo mi bráni úplne sa ti odovzdať a pomôž mi rozhodnúť sa pre plnosť života!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap