HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Daj nám nových prorokov

Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.
18 A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!"
19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla,
20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.
21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley.
22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti."
23 A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva."
24 Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa."
25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa."
26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať.
27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal,
28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke.
29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

Marek 6, 17-29

Pane, Bože náš, daruj nám aj v dnešných dňoch takých predchodcov, akým bol Ján Krstiteľ. Pošli mužov a ženy, ktorí pôjdu pripravovať cestu Pánovi. Vzbuď horlivých misionárov, ktorí získajú novú zem pre evanjelium Ježiša Krista. Vnukni mužom a ženám, nech ťa hľadajú v samote púšte - nech sa postia, modlia a obetujú, a tak zvestujú tvoje kráľovstvo.

Ó, Pane, Bože náš, prosíme ťa, vyšli do sveta devy a mladíkov, akým bol Ján Krstiteľ - ľudí od malička naplnených mocou tvojho Ducha. Prostredníctvom nich zaplav riekou života naše obchodné centrá a diaľnice, naše školy, domovy a kancelárie. Pošli ich do každej krajiny pretvoriť kultúru smrti na záhradu života. Zapáľ v nich oheň svojej lásky, aby s radosťou dali kvôli tebe všetko - aby vždy hľadali tvoju tvár a počúvali tvoje slovo.

Ó, Ježišu, náš Spasiteľ, vzbuď nových prorokov, podobných Jánovi Krstiteľovi, ktorí budú odvážne ohlasovať tvoje slovo. Naplň veriacich darom proroctva a pošli ich do Cirkvi obnoviť, oživiť, očistiť a pozdvihnúť srdcia k nebu. Daj týmto novým prorokom meč svojho Ducha, aby preťal temnotu a zmätok a odhalil tvoje svetlo a pravdu. Nech sa tvoje slovo šíri ďalej do každej krajiny ako mocné posolstvo a privádza ľudstvo späť k tebe, Kniežaťu pokoja.

Otče nesmierneho milosrdenstva, daruj nám nových Jánov Krstiteľov, ktorí sú ochotní aj umrieť za tvoje slovo a za Kristovo evanjelium. Pošli ich do krajín, kde sa usídlil diabol.

 


Posilňuj ich, aby rozdrvili hlavu nepriateľa a priniesli nový život aj za cenu preliatia vlastnej krvi. Nech je dnes všetok tvoj ľud ochotný položiť svoj život a zrodiť tak civilizáciu lásky. Daj každému z nás milosť ubúdať, aby Ježiš mohol rásť.

"Pane, daj, aby sme boli svätí, ako bol Ján Krstiteľ svätý. Nauč nás hľadať najprv teba, a kvôli pokladu v nebi odmietať bohatstvá tohoto sveta. Daj, aby naše rodiny boli sväté v slovách a skutkoch, aby sa stali domácimi cirkvami odhodlanými slúžiť Ježišovmu poslaniu. Ó, Pane, nech si ťa všade zamilujú muži a ženy i deti a nech pracujú na šírení tvojho kráľovstva!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap