HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Dobrý pastier

Pán prehovoril ku mne takto:
2 "Syn človeka, prorokuj proti prorokom Izraela, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú zo svojho srdca: Čujte slovo Pánovo!
3 Toto hovorí Pán, Jahve: Beda nerozumným prorokom, ktorí idú za vlastným duchom a za tým, čo nevideli!
4 Ako líšky v zrúcaninách sú tvoji proroci, Izrael.
5 Nevystúpili ste do trhlín a nevymurovali ste múr okolo Izraelovho domu, aby v Pánov deň obstál v boji.
6 Videli márnosť a lživú veštbu; vravia: "Toto hovorí Pán," Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo.
7 Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli: "Toto hovorí Pán," hoci som ja nehovoril?
8 Nuž toto hovorí Pán Jahve: Pretože ste hovorili márnosť a videli lož, preto som, hľa, proti vám, hovorí Pán, Jahve.
9 Moja ruka doľahne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdú. I budete vidieť, že ja som Pán.
10 Preto, hej preto, že zaviedli môj ľud; vravia: "Pokoj!", hoci niet pokoja. A keď on postaví múr, oni ho zatrú vakovkou.
11 Povedz tým, čo zatierali vakovkou, že opadá. Búde prudký lejak, dopustím, aby padali kamenné krúpy a strhne sa búrlivý vietor;

Ezechiel 34, 1-11

Pánovo posolstvo Ezechielovi hovorí o smutnom stave Jeruzalema krátko pred tým, ako ho zničili Babylončania v roku 586 pred Kristom. Vodcovia spoločnosti - "pastieri", od ktorých sa očakávalo, že sa o ľud postarajú - boli neverní. Namiesto toho, aby dávali na ľud pozor, priviedli naň len utrpenie a skazu. Vo svojom sebectve vládli kruto a zahatali mu cestu k Bohu. A tak sa vyvolený ľud ako opustená a stratená ovca vzdialil od Boha.
A predsa: keď Boh pokarhal jeruzalemských vodcov, zjavil im aj úžasnú novinu. On sám povedie svoj ľud: "Vytrhnem svoje ovce z ich úst... ja sám vyhľadám svoje ovce" (Ez 34, 10-11). V celom Písme sa Boh zjavuje ako silný pastier, ochranca. Kráľ Dávid prehlásil: "Pán je môj pastier, nič mi nechýba" (Ž 23, 1). Jeremiáš prorokoval: "Zhromaždí Izraela, ten, čo ho rozptýli, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo" (Jer 31, 10). Napokon sám Ježiš prisľúbil: " Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce" (Jn 10, 11).
Pán - náš pastier - má pre každého z nás zvláštny plán. Hľadá nás, keď sa stratíme a stará sa o naše potreby. Chce nás bezpečne viesť týmto svetom, aby nás voviedol do plnosti dedičstva v nebi. Keď dennodenne vkladáme svoju dôveru do Božej moci, spoznávame "útechu" jeho prútu a jeho palice (Ž 23, 4). Božia moc nás bude chrániť, zachová nás pre deň, keď prevezmeme svoje dedičstvo.

Hľadajme Pána v každej situácii a v každom čase - či svieti slnko, a či prší, v práci, či pri hre, v každej chvíli. Stačí nám zavolať jeho meno, a zažijeme jeho prítomnosť. V dnešnom svete, ako aj za čias proroka Ezechiela ľahko zbadáme roztratený a rozdelený Boží ľud. Modlime sa a čítajme Písmo, približujme sa k svojmu Otcovi a pristúpme aj k ostatným z jeho stáda, aby sme sa mohli všetci spolu zhromaždiť.

 


"Pane, ďakujem ti, že si mojím pastierom. Dôverujem ti, že ma budeš chrániť. Tvoja moc vzbudzuje bázeň; tvoja láska sa nedá slovami opísať. Odovzdávam ti svoj život."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap