HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Eliášov Boh

Keď Pán chcel Eliáša vziať vo víchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgaly. Potom mu Eliáš povedal: "Ostaň tu, lebo Pán ma poslal k Jordánu!" Odpovedal: "Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!" Išli teda obaja. Ale išli aj päťdesiati mužovia z prorockých synov. Oni sa postavili obďaleč stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť, prv ako budem od teba vzatý!" Elizeus odpovedal: "Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch!" Odpovedal: "Ťažkú vec si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, nestane sa." A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!" A viac ho nevidel. Nato si chytil odev a roztrhol si ho na dva kusy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: "Kde je Pán, Eliášov Boh, teraz?" A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel.

2. kniha kráľov 2, 1. 6-14

Kde je Pán, Eliášov Boh? (2 Kr 2, 14)

Prorok, ktorý rozdelil vodu rieky a bol vzatý do neba na ohnivom koči... Prorok, ktorého život je poznačený hrôzostrašnými udalosťami! Kiežby sa také zlé veci už nikdy nezopakovali. Ak je tvoja reakcia podobná tejto, mal by si sa zamyslieť ešte raz. Eliášov Boh je tiež naším Bohom. On stále povoláva ľudí, aby žili a hovorili ako proroci, aby tak bol jeho hlas počuteľný a rozoznateľný. Matka Terézia, pápež Ján Pavol II. sú iba dvoma príkladmi prorokov dnešných moderných dní. Ich slová a skutky prežijú a budú mať dopad aj na storočia, ktoré ešte len prídu.
Aj keď sa nestáva často, aby sa o zázrakoch vravelo vo večerných správach alebo aby sa objavovali na titulných stránkach novín, stále sa dejú. Bol nimi naplnený život pátra Pia a zakúšajú ich aj obyčajní ľudia. Pred tridsiatimi rokmi kňaz s víziou a povolaním pomáhať chudobným dal dokopy skupinu ľudí, ktorá začala robiť výjazdy do zaprášenej malej dedinky na hraniciach Texasu a Mexika. Starali sa o fyzické i psychické potreby dedinčanov, slúžili im, poskytovali im stravu a pomáhali stavať domy a učili ich sebestačnosti. Zázraky sa často diali vtedy, keď im skončili zásoby jedla: v debnách, ktoré boli už temer prázdne, sa vždy našli nejaké potraviny dovtedy, kým sa všetci nenajedli. Ďalší príklad konania Eliášovho Boha!
Dokonca aj dnes chce Eliášov Boh konať v našom živote. Uvedomuješ si jeho prítomnosť a volanie? Skrze Ducha Svätého nás chce vybaviť k tomu, aby sme sa stali Kristom v našich rodinách, pre priateľov, spolupracovníkov a susedov. Matka môže položiť ruku na svoje dieťa a prosiť Boha o uzdravenie z choroby. Priateľ môže povedať svojmu susedovi slová povzbudenia, ktoré zmenia jeho život. Ľudia, ktorí robia obchodné alebo iné školenia, môžu prijať múdrosť Ducha a hovoriť s morálnou presvedčivosťou.
Boh chce, aby sme konali tieto skutky kráľovstva, pretože túži dať svetu mnoho znakov svojej lásky a milosrdenstva. Si ochotný urobiť krok viery? Stačí, keď povieš Ježišovi, že sa odvrátiš od hriechu a otvoríš dvere jeho Duchu. Eliášov Boh urobí zvyšok.

 "Kde si, Pán Boh Eliáša? Si v mojom srdci. Príď, Pane, a konaj zázraky vo mne i skrze mňa!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap