HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Farizej a mýtnik

Nám stačí povedomie, že sme lepší ako sused, keď chodíme častejšie do kostola a ostávame tam o dve sekundy dlhšie ako on, keď dávame do zvončeka o dvadsať halierov viac a máme v ulici o jedného hnevníka menej ....
Takéto porovnávanie vedie k pýche, k hlúpemu vynášaniu sa nad ostatných. Stávame sa ním podobnými farizejovi, ktorý stál pred Bohom a hovoril : „ Ďakujem ti, Bože, že nie som ako ten...“
Ale s takouto veľmi relatívnou svätosťou sa Bohu páčiť nemôžeme a neviem, čo bude v tomto prípade s našim spasením....Veď nebudeme súdení, či sme lepší ako ten alebo tá... ale či sme takí, akých nás chce mať Boh. Neprijali sme milosť všetci v rovnakej miere. „ Kto viac dostal, viac sa bude od neho požadovať .“
Nech meradlom našej dokonalosti nie je sused, ale Božia vôľa, ktorú však ani pri najväčšom vypnutí síl nesplníme tak, ako by sme mali, a preto budeme musieť hovoriť s mýtnikom : „ Bože, buď milostivý mne hriešnemu ...“ Len táto pokorná prosba má sľúbené i ospravedlnenie, i oslávenie.

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap