HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Hrnčiar

Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi:
2 Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam ti oznámim svoj rozkaz.
3 Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.
4 Ak sa skazila nádoba, ktorú práve formoval, ako to býva s hlinou v hrnčiarových rukách, urobil z nej zas inú nádobu, akú uznal za dobré urobiť.
5 A Pán prehovoril ku mne takto:
6 "Či ja nemôžem, dom Izraela, naložiť s vami tak ako hrnčiar? - hovorí Pán. Áno, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela.

Jeremiáš 18, 1-6

Videl si už niekedy, ako hrnčiar z kúska hliny vyčarí vázu, misku či šálku? Za Jeremiášových čias to bolo bežné. Táto všedná každodenná udalosť však nadobudla oveľa širší význam, ako by sa dalo očakávať. Stala sa podkladom prorockého slova pre celý Jeruzalem.
Jeremiášov zážitok v hrnčiarovom dome nás poúča, ako ľahko možno počuť Boží hlas. Boh sa nám svojím slovom a múdrosťou neustále prihovára a chce nám otvoriť oči i uši, aby sme vnímali znamenia jeho prítomnosti, ktoré nás obklopujú. Vie, že čím viac ho spoznáme vo všednosti života, tým viac sa presvedčíme, že aj nám sa chce prihovárať tak jasne, ako sa prihovoril k Jeremiášovi.

Pohľad na mesiac na jasnej nočnej oblohe, dieťa hopkajúce po chodníku, omamná vôňa obľúbeného jedla, objatie milovanej osoby - takto i mnohými inými spôsobmi sa k nám prihovára Boh. Koná v bežnom živote, čím nás učí, ako ho počúvať. Postupne nás dovedie k hlbšiemu počúvaniu v duchovnejších oblastiach života: k načúvaniu vlastného svedomia, jeho slova v Písme, ba aj "tichého, jemného hlasu" prihovárajúceho sa nám priamo do srdca. Žiada len, aby sme k nemu obrátili svoje srdce, kedykoľvek si uvedomíme jeho prítomnosť. Jeho Duch nás potom naučí viac a viac rozlišovať jeho hlas. Život - to nie je len to, čo vnímajú naše zmysly, ale oveľa viac!

Hrnčiar nenarába s hlinou bezmyšlienkovite. Predtým, ako ju položí na hrnčiarsky kruh, v mysli sa mu zrodí plán. Aj Boh má pre každého z nás plán. Naučme sa počúvať Boha a potom vykročme podľa jeho plánu; dovoľme mu stvárniť nás tak, ako to považuje za vhodné.

 


"Duchu Svätý, pomôž mi uvedomiť si, že Boh je so mnou. Otvor mi oči a uši srdca, aby som začul tvoj hlas. Pane, odovzdávam sa do tvojich rúk!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap