HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Ján Krstiteľ

1 Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno.
2 Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.
3 A riekol mi: "Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť."
4 Ja však som povedal: "Darmo som pracoval, márne a zbytočne strávil svoju silu." Predsa je moje právo u Pána a moja odmena u môjho Boha.
5 Teraz však hovorí Pán, čo si ma od lona služobníkom urobil, aby som Jakuba priviedol späť k nemu, aby sa Izrael k nemu zhromaždil. Som oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou.
6 Povedal teda: "Primálo je, keď si mi služobníkom aby si zbudoval Jakubove kmene a priviedol späť zachránených Izraela: ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až do končín zeme!"

Izaiáš 49, 1-6

Boh, ktorý stvoril nebo a zem, má vznešený plán, ktorý zahŕňa všetkých ľudí. Nie je tomu ťažké uveriť, keď sa pozrieme na také výnimočné osoby, ako bol Ján Krstiteľ. Ťažšie je uveriť, že jeho plán sa týka i nás. Boh má však zvláštny plán pre každého z nás. Pozýva každého a pridelil mu osobitú úlohu. Každému z nás Boh vraví tie isté slová, ktoré povedal Jánovi a všetkým veľkým svätcom: "Služobníkom si mi... tebou sa chcem osláviť" (Iz 49, 3).
Ján pochopil túto pravdu po dlhom čase, ktorý strávil v modlitbách, skrze ktoré spoznával to, čo je v Božom srdci. Keď Ján hľadel na davy, ktoré prichádzali počúvať jeho kázne, vďaka tejto pravde nevidel iba hriešnikov, ktorí potrebujú nápravu, ale vnímal ich ako ľudí, ktorých Boh povolal k osobitným úlohám.
Ján vyslovoval silné slová súdu, ale tie vyplývali z jeho horlivosti a túžby, aby nikto nepremárnil svoju životnú šancu. Každú osobu, ktorú stretol, vnímal ako Božie stvorenie, ktoré má svoju dôstojnosť, nezávislú od jej sociálneho postavenia alebo prirodzených darov.

A čo my? Máme v sebe niečo z horlivosti Jána Krstiteľa a túžbu, aby každý prijal Boží plán? Ako často ideme za hranice svojej pohody a kruhov nám dôverne známych? Sú niektorí ľudia hodní nášho času a iní nie? Ak budeme tráviť čas s Duchom Svätým a dovolíme mu, aby skúmal naše srdcia, ako to robil Ján Krstiteľ, tiež budeme naplnení Božím plánom pre každého, koho stretneme. Potom odložíme nabok všetok strach a posudzovanie, a budeme spolupracovať s Bohom pri odhaľovaní jeho plánu pre ľudí. Pomôžeme im odhaliť to, kto sú a čo môžu pre tento svet vykonať.

 


"Duchu Svätý, ty si rozpálil srdce Jána Krstiteľa, a on horlivo privádzal mnohých mužov a ženy k poznaniu Otca. Viem, že tak ako si mal svoj plán pre Jána, máš ho aj pre mňa. Príď, zjav mi tvoj plán a posilni ma, aby som ho naplnil!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap