HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Jeremiáš

Vtedy kňazi a proroci hovorili kniežatám a všetkému ľudu: "Výrok smrti si zasluhuje tento človek, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši."
12 Ale Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: "Pán ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli.
13 Napravte teda svoje cesty a svoje činy a počúvajte hlas Pána, svojho Boha, potom Pán oľutuje zlo, ktoré ohlásil proti vám.
14 Ja však, pozrite, som vo vašej moci, urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne.
15 Ale dobre si uvedomte, že ak ma usmrtíte, nevinnú krv uvalíte na seba, na toto mesto a na jeho obyvateľov, lebo ma naozaj Pán poslal k vám, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová."
16 Tu povedali kniežatá a všetok ľud kňazom a prorokom: "Tento človek nezasluhuje smrť, pretože nám hovoril v mene Pána, nášho Boha."
24 Ale Achikam, syn Safanov, držal ruku nad Jeremiášom, aby ho nevydali na smrť do rúk ľudu.

Jeremiáš 26, 11-16. 24

Istý mudrc raz povedal, že odvážni ľudia sú ako čajové vrecúška. Nikdy neviete, akí sú v skutočnosti, až kým ich nevhodíte do horúcej vody. Boh povolal Jeremiáša za proroka v mladom veku (Jer 1, 4-10). Jeremiáš sa vzpieral prijať toto povolanie, pretože vedel, že mu to spôsobí množstvo problémov. A nemýlil sa. Jeremiáša počas jeho pôsobenia zbili, zavreli do klady a hodili do cisterny, aby tam zomrel. Aj jeho vlastní príbuzní snovali jeho smrť! Židovská tradícia hovorí, že napokon ho ukameňovali. A napriek tomu všetkému sa Jeremiáš prejavil ako muž pokory, viery a odvahy.
Jeremiáš v pokore vedel, že nie je ničím iným, iba nástrojom v Božích rukách. Vnímal sa ako ten, ktorý "stál v rade Pánovej, videl a počul jeho reč" (23, 18). Jeho hlavnou starosťou bolo priviesť jeruzalemský ľud späť k Bohu, aby sa opäť stal jeho "ľudom, chýrečnosťou, chválou a ozdobou" (13, 11).
Jeremiáš vo viere vedel, že či žije, či umiera, môže dôverovať v Božiu starostlivosť. Neveľmi sa staral o seba, ale záležalo mu na jeruzalemskom ľude. Vedel, že Boh k nemu prehovoril a že Božie posolstvo treba ohlasovať. Svätý Pavol mal podobnú túžbu: "Beda mi, keby som evanjelium nehlásal" (1 Kor 9, 16).
A napokon Jeremiáš bol mužom odvahy. Vedel, že jeho život a osud sú bezpečné v Božích rukách a to mu dodávalo odvahu, keď ho odvrhli, zajali a hrozila mu smrť.

Boh nám všetkým túži dať odvahu, akú mal Jeremiáš. To neznamená, že chce, aby z nás boli neodbytní, otravní ľudia. Chce, aby sme mali takú pokoru, vieru a odvahu, ktoré nám umožnia nasledovať ho, kdekoľvek nás povedie. Keď svoj život vložíme každý deň do jeho rúk a dovolíme, aby nás učil a pretváral tak, ako chce, budeme slobodní. Sme jeho a on je náš, a to nám nik nemôže zobrať!

 


"Nebeský Otče, daj mi milosť pokory, viery a odvahy, aby som sa ľuďom, ktorých mi pošleš do cesty, prihováral tvojimi slovami."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap