HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Ježiš - tesárov syn

Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?
55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?
56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?"
57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome."
58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

Matúš 13, 54-58

Porekadlo: "Nik nie je prorokom vo svojej vlasti" sa azda ani nedá lepšie ilustrovať než týmto príbehom! Doslova počujete, ako si ľudia z Nazareta, Ježišovho rodiska, hovoria medzi sebou: "Kto si myslí, že je? Obyčajný syn tesára, a tu ho máme: chce nás poučovať!" Natoľko si zvykli na Ježiša ako na svojho suseda, že už nie sú schopní pozerať sa naňho inak. Poznajú ho ako dobrého chlapca, ktorý si ctil a miloval svojich rodičov a nikdy nikomu nepovedal krivého slova. Toto poznanie im však zabránilo vidieť za hranicu všednosti, a tak im ani na um nezišlo, či v Ježišovi nie je čosi viac ako len dobrá výchova a dobrá povaha.

A tak Nazaretčania premeškali vynikajúcu príležitosť. Viete si predstaviť tú Ježišovu túžbu požehnať obzvlášť týchto ľudí - svojich starých priateľov a susedov a možno aj členov svojej širokej rodiny? Aký smútok mu muselo spôsobiť odmietnutie!

Dostať sa do podobnej situácie nie je ťažké. Možno sme boli vychovaní v ovzduší viery, chodili sme každú nedeľu na omšu a každý večer sme sa modlili. Možno sme si na Ježišovu prítomnosť zvykli ako na samozrejmosť a pomaličky zabúdame, že má zvrchovanú moc a je Boh. Možno ho považujeme za dobrého človeka či priateľa. Avšak on je zároveň Boží Syn, prisľúbený Mesiáš a Pán neba i zeme. Áno, Ježiš chce, aby sme verili, že je naším priateľom a bratom; ale zároveň chce, aby sme mu každý deň, každú chvíľu dovolili vládnuť nad nami ako Kráľovi kráľov a Pánovi pánov. Ako Boh nám dal schopnosť odpúšťať našim nepriateľom, oslobodil nás od hriechu, uzdravil naše zranenia a premenil naše zmýšľanie a konanie.

Nepremeškajme v živote chvíľu, keď nás navštívi Ježiš. Spoznajme ho ako Pána, ktorého Boh nad všetko povýšil (Flp 2, 9). Venujme čas čítaniu Písma, nech Božie slovo prenikne našu myseľ i srdce. Ak poprosíme Ducha Svätého, aby nás učil o Ježišovi ako Pánovi, určite tak urobí. Nebuďme ako Nazaretčania, ktorí odmietli uveriť v Krista. Využime jeho prítomnosť a ďakujme Bohu, že je s nami a nikdy nás neopustí.

 


"Ježišu, svätý Boží Syn, velebím ťa!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap