HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Kde je chyba

Čítal som v evanjeliu : „ Proste a dostanete...“ Preto som kľakol, zložil ruky a modlil som sa. Dlho som prosil, ale vyslyšanie neprišlo. Čo si mám o tom myslieť ? – Alebo niet Boha, alebo sa o naše biedy nezaujíma, alebo to, čo on sám v evanjeliu hovorí, nie je pravda..... Ale v každom prípade sa mi modlitba zdá byť zbytočná.
Hľa, takýto je nekresťanský uzáver mnohých kresťanov.
Prečo Boh niekedy nevyslyší ? – Augustín na to odpovedá krátkou slovnou hračkou : „ Mali, mala male petimus. – Zlí sme, zlé veci prosíme a zle si ich prosíme.“
Zlí sme. Nuž ako chceš, aby ti Boh dal, o čo prosíš. Keď ti skúpo zatváraš dlaň a odvraciaš sa, keď prosí on ?
Zlé veci prosíme. Otec nedá do ruky dieťaťu ostrý nôž, aj keď sa rozplače ... Boh ťa má príliš rád, aby ťa vyslyšal, keď prosíš o to, čo by ti mohlo byť na škodu.
Zle prosíme. S malou pokorou. Naša prosba znie niekedy ako rozkaz. Nevytrvalo prosíme, bez dôvery a roztržito. Tu je chyba.
Bez dobrej modlitby nedokážeš dobre žiť, ale ani bez dobrého života sa nebudeš vedieť dobre modliť.
Odpros Pána, že si ho často urazil nedôverou pri modlitbe.

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap