HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Manželstvo

Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?"
4 On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril
5 a povedal: "Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele"?
6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje."
7 Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?"
8 Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak.
9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží."
10 Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa."
11 On im povedal: "Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané.
12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."

Matúš 19, 3-12

Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje" (Mt 19, 6).

Manželstvo je zmluva medzi mužom a ženou, ktorí sa spoločne zaväzujú milovať sa a ctiť si jeden druhého v šťastí i v nešťastí po celý zvyšok svojho života. Keď si uvedomíme veľkosť tohto záväzku, niet sa čo čudovať, že na Západe sa takmer päťdesiat percent manželstiev končí rozvodom (na Slovensku vyše štyridsať percent v roku 2001).
Je zaujímavé, že v tradičnejších ("staromódnych") kultúrach spolu zostáva dlhšie viac manželských párov. Cynik by možno povedal, že aj tieto manželstvá sú nešťastné, lebo nie sú natoľko slobodné, aby sa rozviedli. Áno, možno sú niektoré manželstvá nešťastné. Stretol som sa však nedávno v Košiciach s priateľom. Je ženatý takmer dvadsať rokov, majú päť detí. A povedal mi: "Denne ďakujem Bohu za dar krásneho manželstva. Sme obaja s manželkou šťastní a sme šťastní so svojimi deťmi."

Rozvod je tragédia, ktorá dokazuje, že mnoho ľudí si slobodu pomýlilo so slabosťou a stratilo zmysel pre Božiu prítomnosť. A tá je predsa najdôležitejším rozmerom akéhokoľvek manželstva. Najrozvinutejšie technológie a brilantné vedecké pokroky nemôžu napriek svojej pôsobivosti vyplniť prázdnotu, ktorú prežíva ľudské srdce bez Boha. Naša vlastná každodenná skúsenosť nám hovorí, že keď chýba ten základný vzťah k Bohu, všetky ostatné vzťahy sa môžu stať korisťou deštruktívnych síl v nás i okolo nás.

Boh nikdy neprestane ponúkať manželom milosť, aby im pomohol dodržať manželskú prísahu; ale je to len ponuka. Ako môže niekto mať úžitok z tejto milosti, ak sa pokúša žiť bez Boha? Sviatosť manželstva je trvalá slávnosť - nie jednorazová oslava, z ktorej zostane len pár nežných spomienok a vyblednutých fotografií vo svadobnom albume.

 


Každý deň sa manželom ponúka milosť za milosťou, aby prekonali rozdiely, hlbšie milovali jeden druhého a zarovnali krtince skôr, než z nich vyrastú vrchy. Každý deň sa ponúka milosť byť verný a odpustiť aj tie najhoršie previnenia. Tajomstvo zvratu rozvodových štatistík spočíva v konzultáciách so samotným Tvorcom manželstva. Vydá sa s človekom aj na dlhé putovanie, len aby uzdravil a obnovil každého, kto ho hľadá.

"Pane Ježišu, urob ma vášnivým milovníkom tvojej milosti. Chcem sa hlboko vnoriť do právd tvojho slova a tvojich prísľubov. Položil si život za svojich priateľov. Tým si ukázal, že skutočná láska sa obetuje. Pomôž všetkým ľuďom v manželstve položiť svoj život za svojho životného partnera a za rodinu."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap