HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Máš čas ?

Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali.
14 Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo."
15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Matúš 19, 13-15

"Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne" (Mt 19, 14).

Jill zostala na linke a trpezlivo čakala, kým telefón vyzváňal. Napokon sa odpovede predsa len dočkala - svoje možnosti jej ponúkol odkazovač. Vypočula si rozličné možnosti, stlačila tlačidlo voľby číslo osem a opäť čakala. Ďalší odkaz: "Všetci naši pracovníci sú zaneprázdnení. Zostaňte, prosím, na linke a na váš hovor odpovieme v tom poradí, ako sme ho prijali." Jill premáhala znechutenie, ale čakala ďalej...

Neprihodilo sa to už aj tebe? Niekoho si sa nevedel telefonicky dovolať a dohodnúť si s ním stretnutie. Ľudia sa v dnešnom svete vyspelej komunikačnej techniky paradoxne čoraz ťažšie dokážu osobne s niekým stretnúť.
Viete si predstaviť, že by vás takto nechať čakať Ježiš? Čítali ste niekde v evanjeliách, že by mu ľudia museli nechávať odkazy alebo dohodnúť si s ním schôdzku? Ježiš si určite vyhradil čas na modlitbu a postaral sa o svoje vlastné potreby, ale zároveň bol každému k dispozícii. Deti, prostitútky, mýtnici, malomocní, bohatí a vplyvní, slepí a chromí - ktokoľvek mohol prísť. Prečo? Pretože Ježiš vedel milovať láskou nebeského Otca. My všetci máme svoje silné i slabé stránky, svoje talenty a schopnosti, ktoré nás robia jedinečnými. Boh na každého hľadí ako na svoje vzácne, milované dieťa. A preto si jeho pozornosť zaslúžil každý, kto k nemu prišiel, nielen malé deti.

A čo ty? Si k dispozícii? Pre väčšinu z nás to nie je ľahké. Mnohí z nás majú málo času, preplnené diáre a možno aj nesprávnu hierarchiu hodnôt. Možno nás trápi plachosť či ľahostajnosť. Niektorí z nás musia pripustiť, že faktory ako vek, váha, farba kože, sociálne postavenie a zdravie človeka určujú, ako sa k nemu správame. No nechcel by si byť napriek svojej súčasnej uzavretosti taký prívetivý ako Ježiš? Dá sa to! Pros ho o pomoc. Urob dnes jeden či dva kroky, aby si bol prístupnejší. Nech ťa premieňa Božia láska. Pamätaj si, že Ježiš tu je stále - prístupný a k dispozícii - pre teba.

 


"Pane Ježišu, daj, aby som sa väčšmi podobal tebe. Pomôž mi dokorán si otvoriť srdce pre všetkých, s ktorými sa stretnem.


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap