HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Milujte svojich nepriateľov

Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa." Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Matúš 5, 43-48

Viete si predstaviť, ako sa konečne dostanete do neba a prvý človek, ktorého tam stretnete, bude niekto, koho ste na zemi mali najmenej radi? Predstav si to! Boh miloval túto osobu a povolal ju k dokonalosti práve tak, ako teba. A čo všetci zlí ľudia, s ktorými sa stretávame v Biblii - ľudia ako faraón, Jezabel alebo kráľ Herodes? Oni vôbec nevypadli zo scenára Božích zámerov plných lásky. To, čo Boh chce pre teba, túži dať aj tvojím nepríjemným susedom, aj najhorším tyranom v histórii - aby boli "dokonalí, ako je dokonalý ich nebeský Otec" (Mt 5, 48). Ešte je tu jedno prekvapenie: tvoji nepriatelia ti môžu pomôcť priblížiť sa k tomu neskutočne znejúcemu cieľu dokonalosti. Poviem ti, ako. Ježišov príkaz byť dokonalými sa objavuje hneď potom, čo nám vysvetľuje, ako sa máme správať k tým, ktorí nás nenávidia: "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach" (5, 44-45). Inými slovami, ak chceš byť dokonalý, začni s tým, že budeš milovať svojich nepriateľov. Myslíš si: "Och, nie je toho príliš veľa?" Samozrejme, že je! Už samotný začiatok cesty k dokonalosti je nad ľudské sily - alebo by bol, keby Ježiš netrpel a nezomrel za nás. Ale s milosťou, ktorú nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zabezpečil, môžeme nasledovať jeho príklad dokonalej lásky a odpustenia a začať konať to, čo od nás žiada. Pokús sa dnes s touto milosťou spolupracovať. Namiesto toho, aby si prechovával zlomyseľné myšlienky, krátko sa pomodli za toho, kto ťa provokuje. Porozmýšľaj, či v tvojom okolí nie sú ľudia, ktorých by si mohol viac milovať - možno to nie sú ani tvoji "nepriatelia", ale ľudia, u ktorých máš tendenciu využívať ich dobrotu, alebo nimi opovrhuješ, alebo ich nepovažuješ za dosť dôležitých, aby si si ich všímal. Začni u tých, s ktorými žiješ a pracuješ. Dávaj pozor na myšlienky, ktoré ti prebiehajú mysľou, keď čítaš noviny alebo vidíš bezdomovca na ulici. Pros Boha o odpustenie, keď objavíš nejaký svoj prehrešok. Otvor svoje srdce, aby si mohol prijať milosť byť veľkorysejším. Využi každú príležitosť milovať, veľkú i malú, a dokonalosť Otca a Syna začne z teba vyžarovať.

"Ďakujem ti, Otče, že si ma stvoril pre lásku. Dnes chcem prijímať tvoju pretvárajúcu milosť a urobiť ďalší krok k dokonalosti, kuktorej ma povolávaš."

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap