HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Moc odpustenia

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
16 Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.
17 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
18 Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.
19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Matúš 18, 15-20

Čo je predpokladom dobrého vzťahu? Určite je to nevyhnutná dôvera, vzájomné uznanie, úcta a láska. Lenže každý deň odolávame hriechu a pokušeniam, ktoré nám bránia preukazovať a prijímať lásku a úctu, ktoré sú také životne dôležité. A skúsenosť nám hovorí, ako ľahko sa dá podľahnúť pokušeniu - a zraniť tých, ktorých milujeme.
Preto Ježišovo učenie o vzájomnom odpúšťaní je veľmi dôležité. Odpustenie zmieruje spravodlivosť s milosrdenstvom. Oslobodzuje nás od zatrpknutia a nezdravého zmýšľania a umožňuje nám podeliť sa o lásku, po ktorej, ako všetci vieme, túžime. Ak odpustíme niekomu, kto nám ublížil, akoby sme odpustili dlžobu. Spočiatku nám to padne ťažko, ale dlhotrvajúci osoh je neoceniteľný: zmierenie, pokoj, jednota a láska, ktorá bola preskúšaná ohňom.

Moc odpustenia zobrazuje životný príbeh svätého Františka z Assisi. Príbeh v knihe Zrkadlo dokonalosti hovorí, že jedného dňa František stretol známeho bedára, ktorý vyzeral utrápený, a spýtal sa ho: "Bratku, čo ťa trápi?" Muž sa začal okamžite sťažovať na svojho pána, hovoriac: "Vďaka svojmu pánovi, nech ho Boh skára, nemám sa dobre, mám len samé nešťastie. Vzal mi všetko, čo mám."
Františka naplnil súcit k tomu mužovi a povedal: "Braček, odpusť svojmu pánovi pre Božiu lásku a zachráň si dušu; možno ti vráti všetko, čo ti zobral. Inak by si neprišiel nielen o svoj majetok, ale aj o svoju dušu." No muž odpovedal: "Nemôžem mu úplne odpustiť, dokiaľ mi nevráti to, čo mi vzal." František odvetil: "Pozri, dám ti tento plášť; prosím ťa, odpusť svojmu pánovi pre Božiu lásku." Táto láskavosť obmäkčila srdce muža a odpustil svojmu pánovi. Okamžite ho zaplavila radosť.

Aj my môžeme byť strojcami pokoja a sprostredkovateľmi Božej milosti ako svätý František. Modlitba za tých, ktorí nám ublížili, v nás uvoľňuje lásku, akou miluje Boh. Božia milosť má moc zmeniť nielen nás, ale aj tých, čo nám ublížili.

 


"Pane, nauč ma odpúšťať. Nech všetci tí, čo ma zranili alebo mi spôsobili žiaľ, spoznajú moc a slobodu tvojho milosrdenstva a lásky."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap