HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Náš otec

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: "Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?"
2 On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich
3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.
5 A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
10 Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
12 Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?
13 A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
14 Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.

Matúš 18, 1-5. 10. 12-14

Manželia sa stávajú rodičmi vo chvíli, keď počnú svoje prvé dieťa. Avšak čo to znamená byť rodičmi, učia sa každý deň, ako ich dieťa rastie. Časom dorastajú do svojho otcovstva a materstva.
Podobne je to pri dospievaní Božích detí. Z vôle a milosti Boha sa stávame jeho deťmi - krvou Ježiša Krista a vodou krstu. Je to dar. Jeho deťmi zostávame aj vtedy, ak zblúdime. Zároveň sa každý z nás musí naučiť myslieť a konať ako člen Božej rodiny. Musíme si osvojiť názory a hodnoty svojho Otca, a tak nadobudnúť istú rodinnú črtu. A práve tu zohráva svoju úlohu naše úsilie naučiť sa, ako sa podriaďovať jeho vláde.

Je veľmi dôležité pamätať, že v tomto procese formácie je tu náš Otec kvôli nám. Je na našej strane! Boh nie je tyran. Je milosrdný a chápavý rodič. Ako každý dobrý rodič rád venuje čas učeniu a výchove svojich detí, ale nájde si čas aj na to, aby sa s nimi hral.
Ktorí rodičia by chceli svojim deťom zámerne sťažiť vzájomné priblíženie? Naozaj by chceli byť krutí, podozrievaví a vzdialení? Samozrejme, že nie. A náš nebeský Otec je oveľa lepší rodič ako ktokoľvek z nás. Choď teda za svojím Otcom a daj sa poučiť. Má múdrosť a silu pomôcť ti rásť a dokonale ťa miluje. Pre neho nie je nijaká obava príliš banálna a nijaká prekážka príliš veľká.

Boh nás stvoril z lásky a chce sa s nami podeliť o svoj život. Nezameriava sa na naše pády. Nežije v obavách, či obstojíme tak, aby sme sa nedostali do pekla. Chce vidieť, ako rozvíjame svoje talenty a schopnosti. Teší sa, že nás môže vychovávať. Dokonca to môže byť aj zábavné. Predstav si: Boh nás miluje, aj keď nás karhá!

 


"Nikto nie je ako ty, Otče. Poznáš moje najvnútornejšie myšlienky a činy, a stále ma nekonečne miluješ. Odovzdávam sa ti. Nauč ma žiť tak, ako sa patrí na tvoje dieťa."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap