HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Nebuďte ustarostení

Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

Matúš 6, 24-34

Pravdepodobne jedna z Ježišových najväčších výziev je: "Nebuďte ustarostení o svoj život" (Mt 6, 25). Kto z ľudí sa nestará o svoje zdravie, financie, povesť a iné oblasti života? Ale starosti sú pascou. Biblia nás upozorňuje: "Nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému" (Ž 37, 8).

Ustráchaní a úzkostliví ľudia sa zdajú byť uväznení v budúcnosti. V očakávaní neznámeho nebezpečenstva cítia nepokoj, úzkosť, obavy. Často sú to svedomití ľudia, ktorí však trpia veľkými úzkosťami. Obávajú sa, aby nezhrešili, neurobili niečo zlé alebo nedokonalé. Ale k nim i všetkým ostatným sa Ježiš prihovára "buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" a "nestrachujte sa"!
Tieto dva príkazy veľmi úzko súvisia, zvlášť keď si uvedomíme, že dokonalosť nemôžeme dosiahnuť vlastnými silami. Prijímame ju skrze vieru v Ježiša, ktorý nás vedie k jednote s Otcom. Jednota, plnosť, dokonalosť - všetko toto dosahujeme, keď žijeme v prítomnosti Boha a v zjednotení s tým, ktorý nás miluje. Každý prejav ustarostenosti je prejavom nedokonalosti, pretože "všetko, čo nie je z viery, je hriech" (Rim 14, 23). Jedinou protilátkou proti úzkosti je dôvera v Boha a jeho vždy prítomnú, pretvárajúcu lásku.
Mnohí z nás si zamieňajú starosť a lásku. Ak sa chceme postarať o seba a iných, cítime, že naše možnosti sú obmedzené, a to nás trápi. Ale naše sily sú obmedzené! Kto je schopný vysporiadať sa s každým ohrozením, ktoré môže nastať? Kto môže uchrániť seba alebo tých, ktorých miluje, pred skúsenosťou smrti a všetkého, čo so sebou prináša hriech? Ak by sme neprijali základnú pravdu o svojej obmedzenosti a žili tak, akoby dobrý život iných záležal iba na nás, potom by nás starosti rozožrali, vyčerpali a zbavili všetkých fyzických, psychických i duchovných síl.
Ježiš počas pozemského života stál pred mnohými prekážkami, ale nikdy nebol ustarostený. Jednoducho zveril každú situáciu do rúk Otca. Urobme to podobne. Zamyslime sa na minútku, aby sme rozoznali situácie, ktoré nás najviac trápia. Potom ich veľmi pokojne odovzdajme tomu, ktorý má všetko potrebné na to, aby si s nimi poradil.

 "Pane, nauč ma hľadať a spoliehať sa na tvoju lásku. Nech aj tá najväčšia skúška bude pre mňa príležitosťou hlbšie sa zjednotiť s tebou. Nech tvoja láska zdokonalí moju a rozptýli všetok strach a úzkosť."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap