HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

O modlitbe

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Matúš 6, 7-15

Z traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána O modlitbe Pána (Liturgia hodín II, str. 71n).

Pán nám medzi ostatnými spasiteľnými pokynmi a božskými prikázaniami, ktorými vedie svoj ľud k spáse, sám dal aj vzor modlitby a sám nás upozornil a poučil, o čo máme prosiť. Ten, ktorý dal život, učil aj modliť sa, a to s takou istou láskavosťou, s akou nám daroval a zveril všetko ostatné, aby nás Otec ľahšie vyslyšal, keď sa mu prihovárame prosebnou modlitbou, ktorú nás naučil jeho Syn.
Už skôr predpovedal, že prichádza hodina, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde, a teraz splnil, čo vtedy prisľúbil, aby sme sa my, čo sme z jeho posvätenia prijali ducha a pravdu, pod jeho vedením aj pravdivo a v duchu klaňali.
Lebo ktorá modlitba môže byť duchovnejšia ako tá, čo nám dal Kristus? Veď on nám poslal aj Ducha Svätého! Ktorá modlitba je u Otca pravdivejšia ako tá, ktorú prvý vyslovil vlastnými ústami Syn? Veď on je Pravda! Preto modliť sa ináč, ako nás naučil, je nielen nevedomosť, ale aj previnenie, lebo on sám vyhlásil: "Odmietate Božie prikázania, aby ste nastolili svoje obyčaje."
Modlime sa teda, milovaní bratia, ako nás naučil božský Učiteľ. Bohu je milá a dôverná modlitba, keď prosíme jeho slovami; k jeho sluchu vystupuje Kristova modlitba.

Nech Otec pozná slová svojho Syna, keď sa modlíme. Ten, čo býva v našom srdci, nech je aj v našom hlase. A pretože práve jeho máme u Otca ako zástancu pre naše hriechy, vždy používajme slová nášho zástancu, keď ako hriešnici odprosujeme za svoje previnenia. Veď ak hovorí, "že čokoľvek budeme prosiť od Otca v jeho mene, dá nám to", o koľko istejšie dosiahneme, za čo prosíme v Kristovom mene, ak budeme prosiť jeho modlitbou!

 


"Pane Ježišu, odpustením hriechov si nám ukázal cestu k láskyplnému srdcu Otca. Naplň moje srdce milosťou, aby som veľkodušne miloval blížnych a v slobode im odpúšťal."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap