HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Oko za oko

Počuli ste, že bolo povedané: "Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

Matúš 5, 38-42

Myslí to Ježiš naozaj vážne? A čo teroristi? Alebo chlapík z vedľajšieho domu, čo si to chce so mnou rozdať? A je ťažké prijať aj to, keď Ježiš vraví, že sa máme vyhýbať pomste. Naozaj od nás očakáva, že nastavíme druhé líce, keď nás niekto urazí alebo zraní?
Už vopred môžeme skonštatovať: je to tvrdé učenie. Avšak nemôžeme ho ignorovať. Veď ani Ježiš sa nevyhýbal týmto požiadavkám. Bez toho, aby vyzeral ako bojko, ukázal, že radikálne odpustenie je možné. Ba čo viac, vyznačil cestu, ako ho dosiahnuť - láskou. Láska ho previedla cez všetky prekážky, ktoré so sebou prinieslo šírenie evanjelia. Vďaka láske bol schopný odpustiť, dokonca aj keď visel na kríži. Ak sa teda rozhodneme prijať tvrdé učenie, Ježišova láska bude v nás konať a umožní nám uviesť toto učenie do praxe.
Samozrejme, ani pochopenie Ježišovej motivácie nám neurobí odpúšťanie ľahším. Ale sú malé kroky, ktoré môžeme urobiť. Môžeme sa neustále modliť, aby sme boli naplnení jeho perspektívou lásky. Ak hľadíme na druhých milosrdným pohľadom, prestávame túžiť po odvete. Tento týždeň by sme mohli premeniť lásku na činy aspoň tak, že urobíme niečo milé niekomu, kto nás zranil alebo nás zviedol na nesprávne chodníčky. Možno by sme mali serióznejšie pristupovať k nasledovaniu vnuknutí Ducha Svätého - zvlášť tých, ktoré sa týkajú problematických vzťahov. Modlitba a príhovor za ľudí, ktorí nás môžu kedykoľvek zraniť, nám pomôže vypestovať postoj odpustenia, ako nám bolo odpustené.

Koľko úsilia si vyžadujú aj tie najmenšie kroky! Koľko milosti! Ale Boh vylieva svojho Ducha Svätého, aby učinil z nemožného možné. Všetko, čo máme urobiť, je iba vydržať v snažení a veriť, že ten, ktorý v nás začal dobré dielo, ho aj dokončí.

 


"Ježišu, aj keď sa mi niektoré časti tvojho učenia zdajú tvrdé, chcem ťa nasledovať vo všetkom. Dôverujem tebe a tvojej spásonosnej sile."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap