HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Podobenstvo o dvoch staviteľoch

21 Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
22. Mnohí mi v onen deň povedia: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?"
23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
Podobenstvo o dvoch staviteľoch -
24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
25 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.
27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.
Úžas zástupov -
28 Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Matúš 7, 21-29

Ó Pane, sľúbil si, že ak postavím svoj život na skale tvojho slova, budem stáť pevne. Veď sú chvíle, keď vlny starostí a útrap ma temer úplne zaplavujú. Posilni ma v takýchto chvíľach úzkosti, aby som opäť zdvihol svoje nástroje a pokračoval v stavbe, ako si mi to prikázal. Keď sa cítim sám a ustráchaný, pomôž mi pridŕžať sa tvojich prísľubov. Keď hrozí, že strach a starosti zmietnu môj dom, pomôž mi podoprieť základy, aby som sa nestaral o zajtrajšok (Mt 6, 34). Nech sa tvoje slová lásky vlejú do môjho ustarosteného srdca, nech ma obnovia a zmyjú všetko zúfalstvo a sebaľútosť.
Môj Boh, akokoľvek by vial vietor, pripomeň mi, aby som k tebe úpenlivo vzdychal slovami, ktoré boli vnuknuté tebou: "Prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?" (Ž 42, 10). Pripomeň mi, aby som upokojil svoje srdce modlitbou žalmistu: "Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha" (Ž 42, 6).
Ó, večné slovo, ty si so mnou a vo mne! Nikdy sa nebudem cítiť prázdny, lebo ty naplníš môj dom všade sa rozlievajúcou tvojou prítomnosťou, tvojím pokojom a tvojou láskou. Nikdy sa nemusím strachovať, pretože ty si verný a tvoje diela sú zázračné. Nebudem sa musieť poddať slabosti, lebo tvoja milosť ma môže urobiť silným.
Pane, verím, že keď budem kráčať vo svetle tvojho slova, všetka temnota zmizne a môj duch bude obnovený. Nech padá dážď. Nech príde potopa. Nech duje silný vietor a šľahá nad mojím domom! Ale on zostane stáť a nerozpadne sa, pretože stojí na tebe, ktorý si mojou skalou!

 


"Poďme, spievajme Pánovi a vykrikujme s radosťou skale, ktorá nám priniesla spásu! Oslavujme pravdivosť, vernosť a veľkosť nášho Boha! Poďme, pozdvihnime ruky nad hlavy a pripojme sa k chórom svätých a anjelov, ktorí stoja pred trónom. Nech sa slová Máriinej chvály stanú našimi: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi!' (Lk 1, 47). Stavajme na Božom Slove a s ním!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap