HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Poklad v nebi

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!

Matúš 6, 19-23

Nezhromažďujte si poklady na zemi, ... zhromažďujte si ich v nebi (Mt 6, 19).

Pozemské poklady - všetci ich dobre poznáme. Môžeme vidieť a dotknúť sa nablýskaného športového auta, elegantných večerných šiat, veľkého nového domu, všetkých ľudských výtvorov, ktoré si môžeme kúpiť za peniaze. Keď to porovnáme s hmlistými a neuchopiteľnými nebeskými pokladmi, tieto veci sa nám zdajú natoľko reálne a príťažlivé, zvlášť, keď ich má aj sused, že aj my túžime mať peniaze, aby sme to "všetko" mohli mať.
Prečo nás Ježiš pred týmito pozemskými pokladmi vystríha, keď, ako sa zdá, robia mnohých ľudí šťastnými? Odpoveď môžeme zhrnúť dvoma slovami: dočasnosť a krátkozrakosť. Sme predurčení na večnosť, ale poklady tohto sveta nie. Je krátkozraké vkladať srdce do vecí, ktoré sa stratia. Ježiš vraví, že naveky ostáva nebeský poklad. Tento sa oplatí hľadať, pretože iba on nás plne uspokojí a pretrvá naveky.

Nebeský poklad, ktorý nám Ježiš prisľúbil, má dva charakteristické znaky. Po prvé, na každého z nás čaká na konci vekov. Pri poslednom súde dostaneme odmenu za každý skutok lásky a poslušnosti Kristovi - každý pohár vody smädnému, každý hriech odovzdaný Kristovi, každá chvíľa podriadená jeho vôli. Ježiš nám pripravil miesto v nádhernom novom Jeruzaleme, kde nie je temnota, choroba ani bolesť. Tam bude vládnuť ako Pán a my ho uvidíme z tváre do tváre!
Po druhé, nebeský poklad môžeme zakúšať už tu a teraz. Život tých, ktorí podriadili svoj život Kristovi, je naplnený zábleskami neba: oslobodením z ubíjajúcej viny, silou víťaziť nad opakujúcimi sa hriechmi, živým a osobným vzťahom s Tvorcom vesmíru, jasnosťou a cieľom bytia, hlbokými priateľstvami s bratmi a sestrami v Pánovi, presvedčením o pravde a poznaním, čo je dobré a čo zlé, schopnosťou odpúšťať, silou v slabostiach, pokojom v čase skúšok, radosťou z poznania spásy, nádejou do budúcnosti, nadprirodzenou múdrosťou v každodenných situáciách, uzdravením, dokonca zázrakmi. Keď sa nad tým zamýšľaš, žiadne luxusné auto ani veľké domy sa s tým nedajú porovnávať!

 


"Ježišu, ďakujem ti za hojnosť a štedrosť dobier tvojho kráľovstva, ktoré mi dávaš."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap